MONITORING WIZYJNY

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach ul. Przyjazna 7A, tel. 32 351-20-77, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Monitoring obejmuje teren wokół budynku oraz pomieszczenia budynku. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.szkola51.pl oraz w sekretariacie szkoły.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. F. Chopina w Katowicach informuje o naborze uzupełniającym do 4 klasy sportowej o profilu piłka siatkowa – dziewcząt (Bożena Jamborska, Marek Jamborski) w roku szkolnych 2019/2020.

Zapraszamy rodziców wraz z zainteresowanymi dziećmi na testy sprawnościowe, które odbędą się w dniach:

  • piłka siatkowa - 16 maja 2019 w godzinach 17.00 – 18.00 (mała sala gimnastyczna SP 51)

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:

  • wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego - (wniosek dostępny w sekretariacie lub na stornie internetowej szkoły)
  • zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu.

Wszelkie szczegóły dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja oraz dokumenty.

KOMUNIKAT

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

Strona internetowa https://cuwkatowice.bip.gov.pl

INFORMACJA - STRAJK

Szanowni Państwo, Rodzice - Opiekunowie uczniów, dzieci, wychowanków Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach, Dyrekcja uprzejmie informuje, że w związku z przedłużającym się strajkiem nauczycieli organizacja szkoły będzie przedstawiała się następująco w dniach 24 - 26.04.2019r.:

  • zajęcia dydaktyczne w SP 51 są zawieszone do odwołania;
  • świetlica SP 51 będzie czynna w godzinach od 6:30 do 17:00 dla uczniów wymagających opieki (dzieci, których Rodzice, Opiekunowie zadeklarowali taką wolę, będą miały zapewniony jednodaniowy  posiłek);

Wszystkie powyższe rozwiązania są uwarunkowane obowiązkiem zapewnienia uczniom - dzieciom - wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki. Jednocześnie dyrekcja przeprasza wszystkich Rodziców - Opiekunów za niedogodności spowodowane takimi rozwiązaniami organizacyjnymi, wynikającymi z bieżącej sytuacji strajkowej. 

Prosimy również Państwa o monitorowanie strony internetowej oraz fanpege'a szkoły na Facebooku, gdzie zamieszczane będą wszystkie istotne aktualne wiadomości. 

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły - Krystyna Czubiak