DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2017-2022
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 2018-2019
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY SPORTOWEJ
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ O PROFILU SIATKÓWKA I PIŁKA NOŻNA
OŚWIADCZENIE WOLI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY SPORTOWEJ
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
ZAŁĄCZNIK NR 1 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 2 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 3 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 4 PPP
ZAŁĄCZNIK NR 5 PPP
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO
INSTRUKCJA ZAMAWIANIA KART ŚKUP
WNIOSEK STYPENDIUM SZKOLNE 2018_2019
ZAŁĄCZNIK NR 8 ZAŚWIADCZENIE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH
ZAŁĄCZNIK NR 6 OŚWIADCZENIE OGÓLNE
ZAŁĄCZNIK NR 6A OŚWIADCZENIE PRACE DORYWCZE I PUP
ZAŁĄCZNIK NR 1 UPOWAŻNIENIE
REGULAMIN KWALIFIKOWANIA NA EUROWEEK
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO
STYPENDIUM SZKOLNE - ZAŁĄCZNIK NR 6 OŚWIADCZENIE OGÓLNE
STYPENDIUM SZKOLNE - ZAŁĄCZNIK NR 6A OŚWIADCZENIE PRACE DORYWCZE I PUP
STYPENDIUM SZKOLNE - ZAŁĄCZNIK NR 8 ZAŚWIADCZENIE DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ
REGULAMIN PRZEDSIĘWZIĘCIA "NICE TO MEET YOU EUROPE"
WYNIKI PRZEDSIĘWZIĘCIA "NICE TO MEET YOU EUROPE"
ZGODA NA OBJĘCIE DZIECKA OPIEKĄ STOMATOLOGICZNĄ
KARTA ZAPISU NA OBIADY
KWESTIONARIUSZ REZYGNACJI Z OBIADÓW
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH