Samorząd uczniowski klas starszych

Skład Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2021/22

Przewodnicząca - Kinga Ulrych, kl. 8b
Zastępca - Magdalena Gajda, kl. 8e
Doradcy - Joanna Podborny, kl. 8b, Kinga Gołaszewska, kl. 8h

Skład Pocztu Sztandarowego

I ZMIANA
Chorąży: Karol Kania, kl. 8c
Asysta: Daria Skrzypczyk, kl. 8c, Kamila Skrzypczyk, kl. 8c

II ZMIANA
Chorąży: Bartosz Szańczuk, kl.7h
Asysta: Kinga Gołaszewska, kl. 8h, Oliwia Kuklińska, kl. 8h

Opiekunki Samorządu:
p. Katarzyna Cyba – Lisowska, p. Natalia Marzec