LEKCJE O STANIE WOJENNYM

W klasach 7 i 8 nauczyciele historii i WOS-u przeprowadzają lekcje o stanie wojennym z wykorzystaniem materiałów IPN-u (teksty źródłowe, ćwiczenia). Zajęcia planowane są do końca listopada.

 

PLAKAT PROJEKTU

FILM "NIE ZABIERAJCIE MAMY"

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w dwóch wykładach:

  • "Zdarzenia, które obudziły ducha wolności" - 06.10.2021 r.
  • "Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego" - 12.10.2021 r.

zorganizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty przy współpracy z RODN "WOM" w Katowicach.

Nasi uczniowie wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim "Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich" przeprowadzając wywiady ze swoimi Babciami i Dziadkami na temat przeżyć w czasie stanu wojennego.

Od 2 do 10.XI uczniowie klas 8 zapoznali się z filmem "Nie zabierajcie mamy", który opowiada historie kobiet internowanych w czasie stanu wojennego.

 

WYSTAWA IPN "STAN WOJENNY 1981-83"

22.10.2021r. w Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach (ZSP nr 13) odbył się pokaz wystawy IPN "Stan wojenny 1981-83" w formie elektronicznej. Wystawę zaprezentowano uczniom klas 7 i 8.

 

 

 

 

SZKOLNE MIEJSCE HISTORYCZNO-PATRIOTYCZNE

PROJEKT - GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13.12.1981 - Pamiętamy!" organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty.