ULOTKA - BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

ULOTKA - DBAJ O SIEBIE

ŚWIETLICOWY CZASOUMILACZ - CZĘŚĆ 4

Przesyłamy dla Państwa kolejny plik z aktywnościami proponowanymi przez pracowników świetlic szkolnych. To kolejne propozycje na aktywne spędzenie czasu wolnego.

Pobierz załącznik 4 (świetlicowy czasoumilacz)

Pracownicy świetlic szkolnych

OGŁOSZENIE - NAUKA ZDALNA

Drodzy Rodzice i Uczniowie informujemy, że od 15 kwietnia do 26 kwietnia wznowione będzie nauczanie na odległość.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE - UCZNIOWIE

DRODZY UCZNIOWIE

W tym szczególnie trudnym czasie, kiedy nie możemy spotkać się w szkole

Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, wiosennej radości i spokoju,

aby te wyjątkowo inne święta wielkanocne

były dla Was szczęśliwe, spędzone w gronie najbliższych.

Niech to będzie czas odpoczynku – niestety tylko w domu, bo wychodzić nie wolno.

Życzę Wam uśmiechniętej i zdrowej Wielkanocy !

Mam nadzieję, że będzie to czas odpoczynku od nauki na odległość.

Do szybkiego zobaczenia w naszej szkole!

K.Czubiak

 

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

SZANOWNI RODZICE

ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH

 W ten wyjątkowo trudny dla Nas Wszystkich czas życzę Państwu przede wszystkim zdrowia,

Niech każdy z Państwa dozna w te święta wyjątkowego szczęścia,

Poczucia miłości Boga i opiekę dobrych aniołów,

Cieszcie się Państwo z rodziny i wpuście ptaki nadziei do swoich domów.

Nadziei, która nie gaśnie, kiedy marzenia wydają się być dalekie,

Pokoju, który koi kiedy wszystko wyprowadza z równowagi,

Wiary, która daje oparcie, kiedy bezradność przeraża.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

z serdecznym pozdrowieniem i apelem: zostańcie w domu

K. Czubiak

02.04 - ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

ZDALNE KONSULTACJE

Drodzy Rodzice zapraszamy na konsultacje zdalne z radą pedagogiczną Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 13. Harmonogram konsultacji znajduje się w zakładce Rodzice - Zdalne konsultacje (więcej...).

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Organizację kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również organizację dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrot kosztów przewozu w mieście Katowice określa:

Zarządzenie nr 850/2020 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice:

https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=11571&menu=620

Aby dziecko kontynuowało kształcenie specjalne, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, poradnia psychologiczno-pedagogiczna musi wydać nowe orzeczenie - na okres I etapu edukacji / edukacji w szkole podstawowej lub na 1 rok szkolny.


Kształcenie specjalne jest realizowane na wniosek rodzica złożony w Wydziale Edukacji i Sportu, wówczas wydawane jest skierowanie. Nabór elektroniczny do szkół podstawowych (również tych z oddziałami integracyjnymi) jest naborem dla ubiegających się na miejsca dla dzieci bez orzeczeń, nie uwzględnia on miejsc dla dzieci z orzeczeniami.

Dzieci niezamieszkałe na terenie miasta Katowice, muszą ubiegać się o skierowanie w urzędzie gminy/starostwie powiatu właściwych dla miejscowości jaką zamieszkują.

Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego

ŚWIETLICOWY CZASOUMILACZ - CZĘŚĆ 3

Przesyłamy dla Państwa kolejny plik z aktywnościami proponowanymi przez pracowników świetlic szkolnych. To kolejne propozycje na aktywne spędzenie czasu wolnego.

Pobierz załącznik 3 (świetlicowy czasoumilacz)

Pracownicy świetlic szkolnych

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.

W związku z tym, że w naszej szkole przeprowadzono już egzaminy próbne dla ósmoklasistów, przystąpienie do próbnego egzaminu ósmoklasisty proponowanego przez CKE jest dobrowolne. Uczniowie, którzy zdecydują się sprawdzić swoje umiejętności, otrzymają dodatkową ocenę z danego przedmiotu.

Arkusze egzaminacyjne zostanę opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Jeżeli uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, będzie mógł skorzystać z wydrukowanych materiałów przygotowanych w szkole i pozostawionych w skrzynce odbiorczej (do odebrania przez rodziców).

Uczniowie rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania :

 • w odrębnie stworzonym pliku w Wordzie, numerując kolejno rozwiązywane zadania i odsyłając na adres e- mail nauczyciela przedmiotu;
 • na wydruku odebranym ze szkoły– w przypadku uczniów, którzy nie posiadają komputera (rodzice odnoszą wypełnione arkusze do szkoły i pozostawiają w skrzynce odbiorczej);
 • korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu).

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie i rodzice mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.