ZARZĄDZENIE 14 /2019/2020 DYREKTORA ZSP NR 13

Zarządzenie 14 /2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 13 w Katowicach
z dnia 12.05.2020r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 91, 61 oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 51
przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 13 w Katowicach
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola nr 91, 61 oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 51 przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 13 w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 2 oraz z aktualną sytuacją epidemiologiczną w mieście Katowice

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 51 przy ZSP nr 13 są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej zespołu oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

K. Czubiak,
dyrektor ZSP NR 13

 

OGŁOSZENIE - BIBLIOTEKA

Podaję Wam linka do gazetki, w której i Ty możesz zostać redaktorem!

https://www.wielka-liga.pl/kwarantannik/

Zainteresowanych tworzeniem proszę o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZARZĄDZENIE 12/2019/2020 DYREKTORA ZSP NR 13

Zarządzenie 12 /2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 13 w Katowicach

z dnia 05.05.2020 rok

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 91, 61 oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 51

przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 13 w Katowicach

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz treść rozporządzenia...więcej

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSP NR 13

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach nr 11/2020

w sprawie organizacji działań ZFŚS w czasie trwania stanu epidemicznego kraju

W związku z sytuacją epidemiczną wprowadza się z dniem 4 maja 2020r. następujące zasady organizacji działań związanych z ZFŚS:

1. Wszystkie druki wniosków, oświadczeń oraz Regulamin ZFŚS w ZSP nr 13 są dostępne na stronie internetowej Zespołu www.szkola51.pl oraz stronach internetowych przedszkoli wchodzących w skład Zespołu tj.

Druki te dostępne są także w formie papierowej przy wejściach, w ustalonych miejscach poszczególnych budynków SP 51, MP 61, MP 91.

2. Oświadczenia o dochodach w formie papierowej mogą być złożone do końca 2020 roku, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

3. Stwierdzenie przez pracownika/ emeryta/ rencistę zmiany dochodu (wzrost/ obniżenie), powinno być ujęte na wniosku o dofinansowanie świadczenia, o które pracownik/ emeryt/ rencista się ubiega.

4. Wnioski o świadczenia socjalne można składać poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściach do budynków SP 51, MP61, MP 91, lub tradycyjną pocztę, drogą mailową do:

  • SP 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • MP 61 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • MP 91 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Emeryci i renciści, ze względu na szczególne zagrożenie zdrowotne, składają ww. wnioski wyłącznie drogą mailową (pkt. 4) lub w rozmowie telefonicznej z upoważnionym pracownikiem Zespołu potwierdzają zamiar ubiegania się o świadczenie, ustalają ewentualną zmianę wysokości dochodu i potwierdzają inne dane niezbędne do wydania decyzji o przyznaniu i wypłacie świadczenia:

  • SP 51 tel. 32 351 20 77 lub 32 351 20 75
  • MP 61 tel. 32 256 06 14
  • MP 91 tel. 32 256 02 58

6. Emeryci/renciści powinni złożyć do 10 sierpnia 2020 kopię decyzji ZUS, przesyłając ją do poszczególnych placówek drogą pocztową, poprzez skrzynkę podawczą, lub w formie elektronicznej (mail / zdjęcie)

7. Termin składania wniosków o dofinansowanie indywidualnego wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów/rencistów, tzw. „grusza” upływa dn. 15 maja 2020r.

8. Wnioski o pozostałe świadczenia można składać podanym trybem na bieżąco.

9. Powyższe zasady obowiązują od dnia 4. maja 2020r. do odwołania.

FUNDUSZ SOCJALNY

W zakładce "dokumenty" znajdują się druki, wnioski i pozostała część dokumentacji związanej z funduszem socjalnym. Termin składania oświadczeń o kwocie wolnej od podatku oraz wniosków o dofinansowanie tzw. "gruszy" upływa 15 maja 2020r.

OGŁOSZENIE WICEPREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Ogłoszenie Wiceprezydenta miasta Katowice dotyczące utworzenia w szkołach podstawowych w Katowicach oddziałów dwujęzycznych na poziomie VII klas w roku szkolnym 2020/2021, informacji o oddziałach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych oraz o utworzeniu w X Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego Akademickim w Katowicach oddziału, w którym przedmiotem uzupełniającym jest język chiński.

Ogłoszenie... zobacz więcej.

NABÓR DO IV KLASY SPORTOWEJ

ZMIANY TERMINÓW DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Zgodnie z wytycznymi MEN dyrektorzy szkół mogą zmieniać ustalone wcześniej daty dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tak aby dni te odpowiadały faktycznym terminom egzaminów.

W przypadku naszej szkoły będą to dni:

  • 12 czerwca 2020 (piątek po Bożym Ciele)
  • 16, 17, 18 czerwiec 2020 (3 dni egzaminu)

Zamiast:

  • 21 - 23 kwietnia 2020 (3 dni egzaminu)

AKTUALNOŚCI - MIASTO

Aktualności - Miasto, 30 kwietnia 2020

Miejskie żłobki i przedszkola pozostają zamknięte:

​- Bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych, jest dla nas najważniejsze. W Katowicach notujemy aktualnie wzrost dynamiki zachorowań na koronawirusa. Otwarcie żłobków i przedszkoli w takiej sytuacji jest niemożliwe. Dlatego podjąłem decyzję, że 6 maja placówki te nie zostaną otwarte – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że taką rekomendację przekaże także do prywatnych żłobków i przedszkoli funkcjonujących w Katowicach. 

- Zdaję sobie sprawę, że dla tysięcy rodzin zamknięcie żłobków i przedszkoli, szczególnie w przypadku gdy rodzice pracują, jest bardzo dużym utrudnieniem. Dlatego po weekendzie majowym dyrektorzy miejskich żłobków i przedszkoli będą się kontaktować ze wszystkimi rodzicami i opiekunami prawnymi, aby sprawdzić, jak wygląda zapotrzebowanie w kontekście powrotu dzieci do żłobków i przedszkoli – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Jednocześnie prezydent przedstawił harmonogram „odmrażania" funkcjonowania żłobków i przedszkoli. – Jeżeli sytuacja na to pozwoli, od 18 maja żłobki i przedszkola zostałyby otwarte dla dzieci, których rodzice wyraziliby wcześniej taką chęć. Z kolei od 24 maja, kiedy kończy się możliwość otrzymywania dodatkowych zasiłków opiekuńczych, żłobki i przedszkola powróciłyby do normalnego funkcjonowania. Oczywiście wcześniej podejmiemy niezbędne kroki, by w żłobkach i przedszkolach zostały spełnione wszelkie wymogi sanitarne. Zastrzegam, że terminy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej – dodaje prezydent Marcin Krupa.

Jednocześnie prezydent Marcin Krupa skierował do Wojewody Śląskiego i Sanepidu list z prośbą o rekomendację w kontekście bezpieczeństwa w zakresie powrotu dzieci do żłobków i przedszkoli, która to rekomendacja będzie miała wpływ na decyzje w tej sprawie.

ŚWIĘTO NARODOWE POLSKI

ŚWIĘTO NARODOWE POLSKI

 W dniu 3 maja przypada 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Została przyjęta w 1791 roku przez Sejm 4-letni zwany inaczej Wielkim. Była to pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie, po uchwalonej kilka lat wcześniej w Stanach Zjednoczonych. Była to jedna z prób ratowania naszego państwa przed upadkiem.
Zwykle w tym dniu odbywa się uroczysta odprawa warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie z udziałem najwyższych władz państwa, wielu Polaków uczestniczy w licznych imprezach plenerowych. W tym roku będzie inaczej.

Pamiętajmy też o Dniu Flagi, który przypada 2 maja.

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do udziału w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną pt. "Mój wymarzony zawód". Szczegóły na plakacie i w regulaminie akcji.

Regulamin konkursu pobierz

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO 1 KLASY

W załączniku znajduje się lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do szkoły do klasy 1 (tylko spoza rejonu).

Dzieci rejonowe zgłoszone nie potwierdzają woli przyjęcia.

Pobierz załącznik

TERMINY EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

Terminy egzaminów w klasach ósmych:

16 czerwca 2020r. j. polski godz. 9.00

17 czerwca 2020r. matematyka godz. 9.00

18 czerwca 2020r. j. obcy godz.9.00

Dodatkowy termin odbędzie się:

7 lipca 2020r. j.polski godz. 9.00

8 lipca 2020r. matematyka godz. 9.00

9 lipca 2020r. j.obcy godz. 9.00

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Jednocześnie informujemy, że kształcenie na odległość zostało wydłużone do 24 maja 2020r.

ROZPORZĄDZENIE MEN

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

"§ 11b. "W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek."

Treść rozporządzenia - pobierz