STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

Informacja dla rodziców dotycząca stypendium szkolnego 2019/2020

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, (tj. stypendium szkolne) na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą w dniach od 03.09.2019 do 16.09.2019r.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 528 zł netto na jedną osobę w rodzinie.

Wnioski wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie szkolnym, w gabinecie pedagoga - sala 144.

Wnioski będą przyjmowane tylko w gabinecie pedagoga szkolnego w godzinach:

  • Poniedziałek – 8.00 - 17.00
  • Wtorek - 11.30 - 17.30
  • Środa - 8.00 - 15.00
  • Czwartek - 8.00 - 17.00
  • Piątek - 8.00 - 14.30

PODRĘCZNIKI - RELIGIA

PODRĘCZNIKI DO RELIGII OBOWIĄZUJĄCE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 
KL. I „ Jesteśmy w Rodzinie Pana Jezusa” + ćwiczenia, wydawnictwo WAM

KL. II „Kochamy Pana Jezusa” + ćwiczenia, wydawnictwo WAM

KL. III „Przyjmujemy Pana Jezusa” + ćwiczenia, wydawnictwo WAM

KL. IV „Miejsca pełne Bogactw” wydawnictwo Jedność

KL. V „Spotkania ubogacające” wydawnictwo Jedność

KL. VI „Tajemnice BOGAtego życia” wydawnictwo Jedność

KL. VII „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” wydawnictwo Jedność

KL. VIII „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” wydawnictwo Jedność

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

2019/2020

2 WRZESIEŃ 2019 r.

 
KLASY VI, VII, VIII - godz. 9.00

KLASY II, III, IV, V - godz. 10.30

KLASY I - godz. 12.00

UBEZPIECZENIE GRUPOWE UCZNIÓW 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach zachęca zainteresowane towarzystwa ubezpieczeniowe do składania ofert ubezpieczenia grupowego uczniów na rok szkolny 2019/2020. Oferty prosimy składać w wyraźnie opisanych, zamkniętych kopertach, drogą poczty tradycyjnej lub osobiście w sekretariacie szkoły od dnia 01.07.2019 r. do 15.08.2019 r.

PODZIĘKOWANIE

MONITORING WIZYJNY

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Szkołę Podstawową nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach ul. Przyjazna 7A, tel. 32 351-20-77, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Monitoring obejmuje teren wokół budynku oraz pomieszczenia budynku. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.szkola51.pl oraz w sekretariacie szkoły.

KOMUNIKAT

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

Strona internetowa https://cuwkatowice.bip.gov.pl

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. F. Chopina w Katowicach informuje o naborze uzupełniającym do 4 klasy sportowej o profilu piłka siatkowa – dziewcząt (Bożena Jamborska, Marek Jamborski) w roku szkolnych 2019/2020.

Zapraszamy rodziców wraz z zainteresowanymi dziećmi na testy sprawnościowe, które odbędą się w dniach:

  • piłka siatkowa - 16 maja 2019 w godzinach 17.00 – 18.00 (mała sala gimnastyczna SP 51)

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz dostarczenie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:

  • wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego - (wniosek dostępny w sekretariacie lub na stornie internetowej szkoły)
  • zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danej dyscypliny sportu.

Wszelkie szczegóły dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja oraz dokumenty.

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO