OGŁOSZENIE - PILNE

UWAGA!

W DNIACH 16 - 25 MARCA PLACÓWKA BĘDZIE ZAMKNIĘTA.

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI ŻADNI PETENCI.

W SPRAWACH PILNYCH PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY:

SP 51: 32 351 20 77/ 71

MP61: 32 256 06 14

MP 91: 32 256 02 58

BĄDŹ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PODPISANE WNIOSKI REKRUTACYJNE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO PRZEDSZKOLA LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PROSIMY WYSYŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ.

INFORMACJA DOT. REKRUTACJI I SKŁADANIA WNIOSKÓW

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pocztą. Informuję, iż w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego decyduje data stempla pocztowego.

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Szanowni Państwo,

W Katowicach aktualnie nie ma żadnej osoby hospitalizowanej w kierunku koronawirusa. Wszelkie służby w Katowicach są postawione w stan szczególnej gotowości. Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. W trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa wydał szereg zaleceń wraz z ogólnymi zaleceniami służb sanitarnych. W załączeniu przesyłamy pełną treść komunikatu, jak również infografikę o działaniach profilaktycznych, która powstała w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia.

W związku z powyższym, kierujemy prośbę, aby Państwa kanałami przekazać informacje, by trafiły do jak największej grupy mieszkańców Katowic. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.katowice.eu, gdzie publikowane są informacje na bieżąco.

Pozdrowienia

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

12.03 i 13.03.2020  w naszym Zespole będą organizowane tylko zajęcia opiekuńcze. Wszyscy z Państwa, którzy możecie zaopiekować się dziećmi, nie posyłajcie ich w te dni do szkoły i przedszkoli.

Od 16 marca br. do 25 marca br. wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są odwołane.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Krystyna Czubiak
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13
w Katowicach

INFORMACJA O POGRZEBIE

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

(...) jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...

(...) jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"

Ks. J. Twardowski


Z wielkim bólem informujemy o śmierci
Izabeli Janik
naszej serdecznej Koleżanki, wspaniałej Nauczycielki - Logopedy
Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół , wdzięcznych uczniów, rodziców i nauczycieli.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 05.03.2020 roku o godz. 13 .00 w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach,
pogrzeb na cmentarzu komunalnym o 14.10.

Pogrążeni w głębokim smutku -
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach

DZIEŃ OTWARTY - PPP NR 3

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3 W KATOWICACH
UL. SZOPIENICKA 58
(nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 53 na Nikiszowcu)
tel. 32 255 70 51
www.ppp3katowice.neostrada.pl

ZAPRASZA
NA DZIEŃ OTWARTY
KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE, PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE
DORADZTWO ZAWODOWE
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ
21 MARCA 2020r. (SOBOTA)
w godzinach od 9.00 do 12.00

Jesteśmy do Państwa dyspozycji bez konieczności wcześniejszej rejestracji.

INFORMACJA - KORONAWIRUS

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Treść Zarządzenia nr 783/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dn. 29 stycznia 2020

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=11504&menu=620

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 OBOWIĄZUJE REKRUTACJA ELEKTRONICZNA.

Oznacza to, że nabór do klas pierwszych szkół podstawowych, obejmujący dzieci z obwodu/ rejonu, jak i nabór kandydatów spoza obwodu szkoły, będzie prowadzony za pomocą systemu elektronicznego. Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych także będzie przeprowadzany za pomocą systemu elektronicznego.

ADRESY TYCH SYSTEMÓW PODANE BĘDĄ NA STRONACH UM KATOWICE ORAZ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI.

Terminy przeprowadzania rekrutacji podstawowej i uzupełniającej do klas pierwszych szkół podstawowych znajdują się w zakładce NABÓR.

INFORMACJA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - KORONAWIRUS

Informacja dla Rodziców w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

 1. Szanowni Rodzice, porozmawiajcie ze swoimi dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
 2. Nie posyłajcie do szkoły i do przedszkola dzieci przeziębionych.
 3. Jeżeli ktokolwiek z Państwa wrócił w ostatnich dniach z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, powinien bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
 4. Sprawdzajcie Państwo komunikaty na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia 800 190 590, telefony do PSSE Katowice: 504 559 608, 660 686 917.
 6. Jednocześnie informuję Państwa, że w zespole w ostatnim tygodniu podjęte zostały dodatkowe procedury w zakresie profilaktyki zdrowotnej: Zajęcia wychowawcze w zakresie przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym częstego i skutecznego mycia rąk; oplakatowano sale lekcyjne i toalety w stosowne ilustracje w zakresie higieny rąk; wydano polecenia do pracowników obsługi: o wzmożone czyszczenie toalet, sal lekcyjnych, sprzętów i pomocy dydaktycznych, korytarzy, szatni, czyszczenie klamek, poręczy; codziennie monitorowana jest czystość placówki.