OGŁOSZENIE WICEPREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Ogłoszenie Wiceprezydenta miasta Katowice dotyczące utworzenia w szkołach podstawowych w Katowicach oddziałów dwujęzycznych na poziomie VII klas w roku szkolnym 2020/2021, informacji o oddziałach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych oraz o utworzeniu w X Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego Akademickim w Katowicach oddziału, w którym przedmiotem uzupełniającym jest język chiński.

Ogłoszenie... zobacz więcej.

NABÓR DO IV KLASY SPORTOWEJ

ZMIANY TERMINÓW DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Zgodnie z wytycznymi MEN dyrektorzy szkół mogą zmieniać ustalone wcześniej daty dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tak aby dni te odpowiadały faktycznym terminom egzaminów.

W przypadku naszej szkoły będą to dni:

  • 12 czerwca 2020 (piątek po Bożym Ciele)
  • 16, 17, 18 czerwiec 2020 (3 dni egzaminu)

Zamiast:

  • 21 - 23 kwietnia 2020 (3 dni egzaminu)

AKTUALNOŚCI - MIASTO

Aktualności - Miasto, 30 kwietnia 2020

Miejskie żłobki i przedszkola pozostają zamknięte:

​- Bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych, jest dla nas najważniejsze. W Katowicach notujemy aktualnie wzrost dynamiki zachorowań na koronawirusa. Otwarcie żłobków i przedszkoli w takiej sytuacji jest niemożliwe. Dlatego podjąłem decyzję, że 6 maja placówki te nie zostaną otwarte – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że taką rekomendację przekaże także do prywatnych żłobków i przedszkoli funkcjonujących w Katowicach. 

- Zdaję sobie sprawę, że dla tysięcy rodzin zamknięcie żłobków i przedszkoli, szczególnie w przypadku gdy rodzice pracują, jest bardzo dużym utrudnieniem. Dlatego po weekendzie majowym dyrektorzy miejskich żłobków i przedszkoli będą się kontaktować ze wszystkimi rodzicami i opiekunami prawnymi, aby sprawdzić, jak wygląda zapotrzebowanie w kontekście powrotu dzieci do żłobków i przedszkoli – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Jednocześnie prezydent przedstawił harmonogram „odmrażania" funkcjonowania żłobków i przedszkoli. – Jeżeli sytuacja na to pozwoli, od 18 maja żłobki i przedszkola zostałyby otwarte dla dzieci, których rodzice wyraziliby wcześniej taką chęć. Z kolei od 24 maja, kiedy kończy się możliwość otrzymywania dodatkowych zasiłków opiekuńczych, żłobki i przedszkola powróciłyby do normalnego funkcjonowania. Oczywiście wcześniej podejmiemy niezbędne kroki, by w żłobkach i przedszkolach zostały spełnione wszelkie wymogi sanitarne. Zastrzegam, że terminy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej – dodaje prezydent Marcin Krupa.

Jednocześnie prezydent Marcin Krupa skierował do Wojewody Śląskiego i Sanepidu list z prośbą o rekomendację w kontekście bezpieczeństwa w zakresie powrotu dzieci do żłobków i przedszkoli, która to rekomendacja będzie miała wpływ na decyzje w tej sprawie.

ŚWIĘTO NARODOWE POLSKI

ŚWIĘTO NARODOWE POLSKI

 W dniu 3 maja przypada 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Została przyjęta w 1791 roku przez Sejm 4-letni zwany inaczej Wielkim. Była to pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie, po uchwalonej kilka lat wcześniej w Stanach Zjednoczonych. Była to jedna z prób ratowania naszego państwa przed upadkiem.
Zwykle w tym dniu odbywa się uroczysta odprawa warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie z udziałem najwyższych władz państwa, wielu Polaków uczestniczy w licznych imprezach plenerowych. W tym roku będzie inaczej.

Pamiętajmy też o Dniu Flagi, który przypada 2 maja.

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do udziału w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną pt. "Mój wymarzony zawód". Szczegóły na plakacie i w regulaminie akcji.

Regulamin konkursu pobierz

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO 1 KLASY

W załączniku znajduje się lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci do szkoły do klasy 1 (tylko spoza rejonu).

Dzieci rejonowe zgłoszone nie potwierdzają woli przyjęcia.

Pobierz załącznik

ROZPORZĄDZENIE MEN

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 530) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

"§ 11b. "W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek."

Treść rozporządzenia - pobierz

TERMINY EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

Terminy egzaminów w klasach ósmych:

16 czerwca 2020r. j. polski godz. 9.00

17 czerwca 2020r. matematyka godz. 9.00

18 czerwca 2020r. j. obcy godz.9.00

Dodatkowy termin odbędzie się:

7 lipca 2020r. j.polski godz. 9.00

8 lipca 2020r. matematyka godz. 9.00

9 lipca 2020r. j.obcy godz. 9.00

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Jednocześnie informujemy, że kształcenie na odległość zostało wydłużone do 24 maja 2020r.