DNI OTWARTE SP 51

 

 

REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU DO KLASY I

Informacja dotycząca

rekrutacji dzieci spoza obwodu do klasy I

Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi

Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej:

  1. Liczba wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu SP 51 z OI : 15
  2. Ilość wolnych miejsc w klasach I w dn. 6.04.2018 : 0

W związku z powyższym nie zakwalifikowano żadnego wniosku.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Bożena Czarnynoga

DZIEŃ OTWARTY PORADNIA PP NR 3

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3 W KATOWICACH
UL. SZOPIENICKA 58

(nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 53 na Nikiszowcu)
tel. 32 255 70 51
www.ppp3katowice.neostrada.pl

Czytaj więcej...

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wczorajszymi ustaleniami dziś w szkole dokonywane były kolejne pomiary. Na miejsce przyjechaly dwa oddziały straży pożarnej, w tym d/s substancji chemicznych. Z dokonanych kontrolnych pomiarów wynik wynosił 0/0. Na basenie oraz na pozostałym terenie szkoły nie stwierdzono obecności chloru.
Ze względu na konieczność szczegółowych przeglądów BASEN NIECZYNNY DO ODWOŁANIA.
Sale gimnastyczne funkcjonują zgodnie z planem zajęć.

MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI

11.04.2018r. odbędzie się V EDYCJA MIEJSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO w GWARZE ŚLĄSKIEJ „Śląskie jest piękne!”. Patronatem honorowym objął to wydarzenie Prezydent Miasta Katowice - Marcin Krupa, natomiast TVS oraz Radio EM przyznały patronat medialny.

Regulamin konkursu znajduje się w zakładce dokumenty.

KOMUNIKAT

Informujemy, że dzisiejsza ewakuacja została przeprowadzona w wyniku wyczuwalnego zapachu chloru w szkole. Po oględzinach i pomiarach przeprowadzonych przez odpowiednie służby nie stwierdzono zagrożenia bezpieczeństwa.
U grupy dzieci uczestniczących w zajęciach na basenie, zauważono pogorszenie samopoczucia. Nauczyciele prowadzący zajęcia otoczyli dzieci opieką, wyprowadzili je z terenu basenu i powiadomili pielęgniarkę szkolną o sytuacji. Zapewniono opiekę tym uczniom, zostało wezwane pogotowie. Ośmioro dzieci z klasy trzeciej zostało zabranych na obserwację do szpitali. Pięcioro z nich czeka na wypis do domu, troje pozostaje na dalszej obserwacji.

Dyrekcja jest w kontakcie z rodzicami w/w uczniów.

Jutro zajęcia sportowe będą się odbywały poza salami gimnastycznymi i basenem.
Pozostałe zajęcia będą odbywać się bez zmian.