PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Procedury bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej na czas kształcenia na odległość
od 9 listopada do dnia 29 listopada 2020 roku obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Katowicach

Podstawą do opracowania procedur są obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS, MZ, MEN.

Wszystkie osoby wchodzące na teren placówki są zobowiązane do przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Katowicach. Procedury bezpieczeństwa dla świetlicy są uszczegółowieniem procedur obowiązujących w szkole.

I PRZYJĘCIE I ODBIÓR DZIECKA

 1. Do świetlicy mogą wejść wyłącznie uczniowie, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).
 2. Do świetlicy wchodzą osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Uczniowie są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 4. Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko zgłasza pracownikowi szkoły cel wizyty oraz imię i nazwisko ucznia. Osoba odbierająca dziecko oczekuje na nie w przedsionku szkoły.
 5. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do odbioru dziecka bezpośrednio po zakończeniu swojej pracy.

II ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

 1. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 2. Z sal, w których przebywają dzieci usunięto przedmioty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować.
 3. Wszystkie dzieci powinny posiadać własne przybory (piórnik z pełnym wyposażeniem). Nauczyciele dysponują zapasowymi przyborami szkolnymi, które po użyciu przez uczniów będą dezynfekowane.
 4. W czasie pobytu w świetlicy uczniowie będą realizować podstawę programową zgodnie z treściami dydaktycznymi obowiązującymi na lekcjach prowadzonych przez wychowawcę w formie elektronicznej.
 5. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Uczniowie nie przynoszą z domu żadnych innych przedmiotów przeznaczonych do zabawy.
 7. Zabawa w sali i na dworze odbywa się z zachowaniem odpowiedniego dystansu między osobami.
 8. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekcji rąk. Odpowiednie preparaty znajdują się w każdej sali. Dzieci mogą posiadać własne środki do higieny.

III WYSTĄPIENIE OBJAWÓW CHOROBOWYCH U UCZNIA

 1. Dziecko, u którego w trakcie pobytu w świetlicy stwierdzono objawy infekcji, w tym wzrost temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.), zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, tzw. izolatorium.
 2. Nauczyciel zawiadamia dyrektora i rodziców o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez dyrekcję lub nauczyciela.
 3. O pozytywnym lub negatywnym wyniku przeprowadzonego badania rodzice/opiekunowie informują niezwłocznie dyrekcję szkoły w dniu wystąpienia objawów i wizyty u lekarza.

PROCEDURY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA CZAS KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ – od 9 listopada do 29 listopada 2020 roku
w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 13 W KATOWICACH

Procedury opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (§2c)

 1. Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest przedstawienie zaświadczenia lub oświadczenia dokumentującego miejsce zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych.
 3. O przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej i wszelkich kwestiach spornych decyduje Dyrektor ZSP13.

OGŁOSZENIE ZPP

CYBERPRZEMOC

KOMUNIKAT DYREKTORA ZSP13 W KATOWICACH

Z uwagi na liczną absencję nauczycieli oraz ogólną sytuacją epidemiologiczną w naszej szkole, w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczniów i pracowników, za zgodą UM Katowice, od 23.10.2020r. do 30.10.2020r. w naszej szkole zajęcia dla wszystkich oddziałów szkolnych odbywać się będą zdalnie. Oddziały przedszkolne funkcjonują na dotychczasowych warunkach, zajęcia stacjonarnie.

Dla wszystkich uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu, Szkoła uruchomiła zajęcia opiekuńcze w świetlicy, w godzinach dotychczasowej pracy świetlicy.

Od 02.11.2020r. do 08.11.2020r. w związku z decyzją rządu uczniowie klas 4-8 będą odbywać lekcje zdalnie. Uczniowie klas 1-3 będą mieć zajęcia stacjonarnie, w szkole, zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Wszelkie decyzje co do czasu trwania takiego modelu kształcenia mogą się zmienić.

Każdy uczeń klas 4-8 ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach tak, by nauczyciel prowadzący zajęcia mógł w dzienniku elektronicznym Vulcan odnotować obecność. O sposobie potwierdzania obecności jak również usprawiedliwiania nieobecności poinformują wychowawcy mailowo za pośrednictwem dziennika Vulcan.

Zajęcia, w klasach IV-VIII, przewidziane tygodniowym planem nauczania prowadzone mają być przynajmniej w połowie on-line, w oparciu o dostępne platformy nauczania, druga połowa to materiały wysyłane w wersji plików Word.

W klasach I-III – 3 połączenia on-line, 2 razy wysłane materiały.

Wszyscy uczniowie mają prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pedagog i psycholog szkolny dostępni są stacjonarnie w godzinach podanych na stronie internetowej.

W godzinach 8-16 zabrania się uczniom przebywania na terenie boiska i podwórka szkolnego w celach rekreacyjno-sportowych.

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice, przebywający na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych, nadal mają obowiązek zakrywania nosa i ust, jak również obowiązek dezynfekcji rąk i zachowania dystansu.

Nauczyciele na bieżąco będą monitorować postępy dzieci, weryfikować wiedzę i informować na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny o postępach uczniów w nauce.

Zajęcia rewalidacyjne i inne realizowane w grupach będą się odbywać wg podanego planu.

Nauczyciel, który znajdzie się w tym czasie na kwarantannie, a jego stan zdrowia będzie dobry, może świadczyć pracę, po uzyskaniu zgody dyrektora ZSP13.

Wszystkich Nauczycieli, Rodziców, Pracowników szkoły zobowiązuję do natychmiastowego informowania dyrektora ZSP 13 o zachorowaniu na koronawirusa, konieczności izolacji lub odbywanej kwarantannie, za pośrednictwem poczty mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 32 351 20 77/71.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu jutrzejszym, tj. 14.10.2020r. zostają odwołane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W świetlicach szkolnych odbędą się jedynie zajęcia opiekuńcze.

JAK POMÓC CZWARTOKLASIŚCIE

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3 W KATOWICACH

Prosimy o zapoznane się z działalnością Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach, działu orientacji zawodowej oraz pracą logopedy.

Informacja o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach w roku szkolnym 2020/2021
Informacja o działalności działu orientacji zawodowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach w roku szkolnym 2020/2021
Informacja o pracy logopedy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach w roku szkolnym 2020-2021

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Katowicach zaprasza Państwa do kontynuowania w bieżącym roku szkolnym współpracy z naszą placówką.

STYPENDIUM 2020/2021

Informacja dla rodziców dotycząca stypendium szkolnego 2020/2021

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, (tj. stypendium szkolne) na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane będą w dniach: od 01.09.2020 do 15.09.2020r.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 528 zł netto na jedną osobę w rodzinie.

Wnioski wraz z załącznikami znajdują się:

 • na stronie internetowej szkoły (zakładka Dokumenty),
 • w przedsionku szkoły – karton: Wnioski -Stypendium Szkolne.

Przyjmowanie wniosków

Wnioski będą przyjmowane do kartonu „Wypełnione wnioski- STYPENDIUM” w przedsionku szkoły. Wszystkie dokumenty należy umieścić w jednej koszulce.

UWAGA!

Proszę upewnić się, że dostarczono wszystkie dokumenty (załączniki, oświadczenia, wniosek) oraz podano poprawny numer telefonu rodzica do kontaktu.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z pedagogiem (Małgorzata Grela) lub psychologiem szkolnym (Patrycja Zięba) w godzinach pracy.

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW - Spotkanie z rodzicami poniedziałek 31.08.2020r.

 • Biedronki -3/4  latki godz. 17.00
 • Pszczółki -5/6 latki godz. 18.00

Prosimy o przybycie 1 rodzica: mama lub tata, proszę zadbać o zasłonięcie twarzy. Zdezynfekować ręce przy wejściu do placówki.

KLASY I aula godz. 12.00 - wejście od strony ul. Miłej ( okrąglak)

Zapraszamy wszystkich uczniów klas pierwszych tylko z jednym rodzicem/ opiekunem: mama lub tata. Każda osoba dorosła musi mieć zasłonięte usta i nos. Prosimy zabrać ze sobą długopis. Przed wejściem proszę zdezynfekować ręce. Najpierw spotykamy się na auli, następnie uczniowie przechodzą do wyznaczonych sal z wychowawcami.

KLASY II i III tylko sami uczniowie godz. 9.30 wejście od klas młodszych

Spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach.

KLASY IV aula godz. 10.00 – wejście od strony klas młodszych

Zapraszamy samych uczniów, bez rodziców, za wyjątkiem rodziców uczniów z niepełnosprawnością. Każda osoba dorosła musi mieć zasłonięte usta i nos. Prosimy zabrać ze sobą długopis. Przed wejściem proszę zdezynfekować ręce. Najpierw spotykamy się na auli, następnie uczniowie przechodzą do wyznaczonych sal z wychowawcami.

KLASY V i VI godz. 10.00 - wejście od klas starszych

Zapraszamy samych uczniów na spotkania z wychowawcami.

KLASY VII i VIII godz. 8.00 – wejście klas starszych

Zapraszamy samych uczniów na spotkania z wychowawcami.

LIST DO RODZICÓW I UCZNIÓW