REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania tzw. papierowego wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkola i zgłoszenia do klasy I, poprzez włożenie podpisanego zgłoszenia/ wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej (wejście od ul. Przyjaznej i Miłej), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.

Możliwe jest również wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

KONKURS Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

Aby zobaczyć szczegóły dotyczące konkursu kliknij w powyższy obrazek :)

ŚWIATOWY TYDZIEŃ MÓZGU - CIEKAWOSTKI

ŚWIATOWY TYDZIEŃ MÓZGU

Dzień dobry! W tym tygodniu obchodzimy Światowy Tydzień Mózgu. Przed Wami pierwsza ulotka, którą przygotowaliśmy.

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS 8

W dniach 17-18-19 marca br. odbędą się w szkole egzaminy próbne dla ósmoklasistów z języka polskiego, matematyki i języka obcego angielskiego. Na egzaminy uczniowie przychodzą zgodnie z zasadami przekazanymi przez wychowawców klas.

Grono pedagogiczne życzy powodzenia!

Dla poprawy humoru przed egzaminami proponujemy komiks:

https://share.pixton.com/qpf6ygd

WYNIKI KONKURSU - TYDZIEŃ PROFILAKTYKI

 

REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja do  oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022
będzie trwała od 12 marca 2021 r. od godz. 11:00
do 24 marca 2021 r. do godz. 15:00
Link do strony naborowej do oddziałów przedszkolnych:
Rekrutacja do przedszkoli (formico.pl)

  Zgłoszenia dzieci z obwodu
Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
do  klas I na rok szkolny 2021/2022
 będą trwały od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 roku
Link do strony naborowej do klas I:
Rekrutacja do szkół podstawowych (elemento.pl)

 Rekrutacja do szkoły innej niż obwodowa,
lub dzieci z obwodu, którzy nie zarejestrowali zgłoszenia w systemie naborowym
w poprzednim terminie (tj. od dnia 22 marca do 9 kwietnia 2021 roku)
od 10 do 19 maja 2021
Rekrutacja do szkół podstawowych (elemento.pl)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Zarządzenie 1436/2021 (katowice.eu)

STOP COVID

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI - ABC POMOCY CZĘŚĆ DRUGA

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI - ABC POMOCY