DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

ZAJĘCIA W SZKOLE OD 01.02.2021

Informacja dotycząca pracy szkoły od 01.02.2021r.

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Do 14 lutego b.r. uczniowie klas I –III uczą się stacjonarnie.

Uczniowie klas IV – VIII pozostają w trybie pracy zdalnej, uczestniczą w zajęciach lekcyjnych zgodnie ze swoim planem lekcji z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Od 1 lutego 2021r. organizujemy dla uczniów klas VIII zajęcia stacjonarne z przedmiotów egzaminacyjnych: j. polski, j. angielski, matematyka – Przygotowanie do egzaminu po klasie VIII. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z podanym planem.

Na terenie szkoły obowiązują podane wcześniej procedury bezpieczeństwa związane z reżimem sanitarnym w celu zapobiegania COVID 19.

Dyrektor ZSP NR 13 K. Czubiak

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III

Od poniedziałku 18 stycznia 2021r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze odbywają się w szkole. Plan zajęć dla poszczególnych klas przekaże Państwu wychowawca danej klasy.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych - czytaj więcej...

Pozdrawiam K. Czubiak

AKADEMIA ŚWIĄTECZNA

Zapraszamy na uroczystą Akademię z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice, Uczniowie

ZSP NR 13

W ten szczególny dzień proszę przyjąć serdeczne życzenia

Pięknych, niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia,

Niech przyniosą same dobre dni, zdrowie, bez pandemii, radość i wzruszenie

Oraz wzajemną życzliwość i optymizm.

Niech Święty Mikołaj obdarzy Każdego prezentem,

A Nowy Rok będzie dobrym, zdrowym rokiem.

Życzę Wszystkim, abyście Państwo zdrowo odpoczęli, w gronie najbliższych

Wszystkiego dobrego

Krystyna Czubiak

500+ DLA NAUCZYCIELI

Wszystkie szczegóły dotyczące rządowego wsparcia 500 zł dla nauczycieli znajdą Państwo na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rzadowe-wsparcie-dla-nauczycieli

Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi znajduje się na stronie szkoły w zakładce "dokumenty". Znajdziecie tam Państwo również nowelizacje rozporządzenia Ministra Edukacji z art. 30c.

DZIEŃ PRAW DZIECKA

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

Kliknij w obrazek, aby zapoznać się z Konwencja o Prawach Dziecka.

INFORMACJA NA TEMAT DOŻYWIANIA - MOPS KATOWICE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuję, że w związku z czasowym ograniczeniem działania placówek edukacyjnych z powodu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, a co za tym idzie brakiem możliwości skorzystania przez ucznia z posiłku, istnieje możliwość przyznania na ten okres pomocy
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Jeżeli rodzina chce skorzystać z pomocy w zmienionej formie należy skontaktować się z Terenowym Punktem Pomocy Społecznej MOPS Katowice właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, celem telefonicznego złożenia wniosku.

Poniżej podajemy listę telefonów:

  • TPPS NR 1, UL. ANDRZEJA 10, 32 251-60-99, 32 251-59-12
  • TPPS NR 2, UL. WARSZAWSKA 42, 32 258-82-34, 32 253-77-30
  • TPPS NR 3, UL. MISJONARZY OBLATÓW 24, 32 203-63-13, 032 258-07-09
  • TPPS NR 4, UL. GLIWICKA 96, 32 353-02-97, 32 353-02-78
  • TPPS NR 5, UL. DĘBOWA 16c, 32 250-50-15, 32 254-70-61
  • TPPS NR 6, UL. CZECHA 2, 32 253-81-21, 32 209-00-23
  • TPPS NR 7, UL. ŚWIDNICKA 35a, 32 252-56-35, 32 252-80-61
  • TPPS NR 8, UL. ŁĘTOWSKIEGO 6a, 32 206-15-68, 32 206-07-04
  • TPPS NR 9, UL. KRAKOWSKA 138, 32 256-47-70
  • TPPS NR 10, UL. KRAKOWSKA 138, 32 209-97-1

Z poważaniem
Agata Mryc
Zastępca Dyrektora MOPS Katowice

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA

11 listopada będziemy świętować 102 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.To dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał niepodległość. Dzięki ofiarności i wytrwałości polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało młodym Polakom przywiązanie do języka i kultury narodowej Polska powróciła na mapy Europy.

Być zwyciężonym
i nie ulec to zwycięstwo,
zwyciężyć i spocząć na
laurach – to klęska.


Józef Piłsudski