REKRUTACJA 2021/2022

Rekrutacja do  oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022
będzie trwała od 12 marca 2021 r. od godz. 11:00
do 24 marca 2021 r. do godz. 15:00
Link do strony naborowej do oddziałów przedszkolnych:
Rekrutacja do przedszkoli (formico.pl)

  Zgłoszenia dzieci z obwodu
Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
do  klas I na rok szkolny 2021/2022
 będą trwały od 22 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 roku
Link do strony naborowej do klas I:
Rekrutacja do szkół podstawowych (elemento.pl)

 Rekrutacja do szkoły innej niż obwodowa,
lub dzieci z obwodu, którzy nie zarejestrowali zgłoszenia w systemie naborowym
w poprzednim terminie (tj. od dnia 22 marca do 9 kwietnia 2021 roku)
od 10 do 19 maja 2021
Rekrutacja do szkół podstawowych (elemento.pl)

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Zarządzenie 1436/2021 (katowice.eu)

STOP COVID

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI - ABC POMOCY CZĘŚĆ DRUGA

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI - ABC POMOCY

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI - DEPRESJA

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI 22-26.02.2021

PORADNIK - JAK BEZPIECZNIE I ODPOWIEDZIALNIE KORZYSTAĆ Z ZASOBÓW SIECI

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z poradnikiem o bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów dostępnych w sieci. Link do poradnika znajduje się tutaj...

JAK MĄDRZE KORZYSTAĆ Z TECHNOLOGII

JAK SKUTECZNIE UCZYĆ SIĘ W DOMU?