Samorząd uczniowski klas młodszych

W roku szkolnym 2018/2019 Samorząd Uczniowski Klas Młodszych zrzesza przedstawicieli Samorządów Klasowych z klas I (od II okresu), II i III. Stawia sobie za zadanie stopniowe włączanie się uczniów klas młodszych do zadań Planu Pracy SU oraz podejmowanie inicjatyw wypływających z ich potrzeb.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego Klas Młodszych są:

mgr Beata Korejwo
mgr Aleksandra Dziubek

Spotkania Samorządu Uczniowskiego Klas Młodszych odbywają się raz w miesiącu lub częściej w miarę pojawiających się potrzeb.

W ramach Samorządu Uczniowskiego Klas Młodszych działają grupy samorządowe w składzie:

Przewodnicząca:
Kinga Matusiak kl. III b

Zastępca:
Hanna Walczak kl. III b

Skarbnik:
Julia Szymala kl.

Protokolanci:
Michał Czmok kl. III b
Aleksander Grajoszek kl. II a
Zofia Derej kl. III a
Natalia Pacyna kl. IIIc

Sekcja gazetkowa:
Krystian Mrukwa kl. II b
Milena Skalska kl. II d
Aleksandra Augustyn kl. II d

Redaktorzy "Juniorka":
Kinga Matusiak kl. III b
Piotr Smuda kl. III a