REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I trwa do 19 maja 2023r. Zgłoszenia kandydatów z obwodu oraz spoza obwodu odbywają się elektronicznie https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl