LEKCJE O STANIE WOJENNYM

W klasach 7 i 8 nauczyciele historii i WOS-u przeprowadzają lekcje o stanie wojennym z wykorzystaniem materiałów IPN-u (teksty źródłowe, ćwiczenia). Zajęcia planowane są do końca listopada.