ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 22 listopada 2021r. o godz. 17.00 w sali jadalni.