FILM "NIE ZABIERAJCIE MAMY"

Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w dwóch wykładach:

  • "Zdarzenia, które obudziły ducha wolności" - 06.10.2021 r.
  • "Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego" - 12.10.2021 r.

zorganizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty przy współpracy z RODN "WOM" w Katowicach.

Nasi uczniowie wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim "Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich" przeprowadzając wywiady ze swoimi Babciami i Dziadkami na temat przeżyć w czasie stanu wojennego.

Od 2 do 10.XI uczniowie klas 8 zapoznali się z filmem "Nie zabierajcie mamy", który opowiada historie kobiet internowanych w czasie stanu wojennego.