PROJEKT - GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13.12.1981 - Pamiętamy!" organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty.