PROJEKT "OD WIEDZY DO ZDROWIA"

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach realizuje projekt "Od wiedzy do zdrowia", współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki".

Projekt ma na celu promocję zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej poprzez edukację oraz promocję sportu. Skierowany jest do mieszkańców regionu, w szczególności uczniów w wieku szkolnym, ich opiekunów, studentów oraz pracowników sektora ochrony zdrowia i podmiotów współpracujących z Uczelnią.

Całość działań jest realizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu oraz Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Wszystkie zajęcia sportowe, porady dietetyczne oraz warsztaty żywieniowe są bezpłatne.

W ramach projektu zaplanowano organizację porad dietetycznych, warsztatów edukacyjno-rozwojowych nt. zdrowego żywienia, a także promocję sportu poprzez ogólnorozwojowe zajęcia z aktywności fizycznej takie jak: boks, taniec, wspinaczka górska oraz pilates dla osób po przebytych chorobach onkologicznych.