REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH

W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa istnieje możliwość przekazania tzw. papierowego wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkola i zgłoszenia do klasy I, poprzez włożenie podpisanego zgłoszenia/ wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej (wejście od ul. Przyjaznej i Miłej), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.

Możliwe jest również wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.