INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I-III

Od poniedziałku 18 stycznia 2021r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze odbywają się w szkole. Plan zajęć dla poszczególnych klas przekaże Państwu wychowawca danej klasy.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych - czytaj więcej...

Pozdrawiam K. Czubiak