ZAPISY UCZNIÓW DO ŚWIETLIC

Rodzice uczniów klas pierwszych składają karty zgłoszeniowe OSOBIŚCIE w świetlicy „Rotunda” w dniu 01.09.2020r.

Rodzice pozostałych uczniów proszeni są o dostarczenie karty zgłoszeniowej dziecka do szkolnej skrzynki podawczej do 01.09.2020r.

Wzory kart zgłoszeniowych można pobrać ze szkolnej strony internetowej (www.szkola51.pl) lub w przedsionku portierni klas młodszych. Rodzice uczniów klas pierwszych karty
zgłoszeniowe pobierają w świetlicy „Rotunda” (1.09.2020r.).

Prosimy nie przesyłać kart drogą mailową.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie zaświadczeń o wykonywanej pracy obojga rodziców.

Osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązane są do okazywania dowodu osobistego.