OGŁOSZENIE - REALIZACJA PROJEKTU

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła + w Katowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Katowicach otrzymał 10 tabletów, które wspomogą zdalną naukę.

Szczegóły projektu:

Program / oś priorytetowa / działanie:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 / Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” / Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Opis projektu: 
Przedmiotem projektu jest zakup 330 tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla 79 miejskich jednostek oświatowych (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe). Przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakup sprzętu ułatwi uczniom realizację zdalnych lekcji.

Okres realizacji rzeczowej projektu:
III kw. 2020r.

Wartość projektu / dofinansowanie:
Całkowita wartość projektu to kwota 165.000,00 zł. Kwota dofinansowania z EFRR wynosi 165.000,00 zł (100% kosztów kwalifikowalnych).

Stan realizacji:
Projekt wybrany do dofinansowania. Trwa realizacja projektu.