OŚWIADCZENIE EUROWEEK

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi podejrzeń co do funkcjonowania obozów Euroweek - szkoła liderów, jako organizator wyjazdów na te obozy dla uczniów naszej szkoły oświadczam, że podczas żadnego z dotychczasowych wyjazdów nigdy nie zaobserwowałam jakichkolwiek niepokojących zachowań ze strony wolontariuszy uczestniczących w projekcie. Jak zapewniają organizatorzy, wolontariusze poddawani są procesowi selekcji i są przygotowywani do pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie zajęcia odbywają się w wieloosobowych grupach, a po skończonych zajęciach wolontariusze wyjeżdżają z ośrodka, a dzieci zostają pod opieką nauczycieli. Mam wielką nadzieję, że działania wyjaśniające podjęte przez właściwe służby potwierdzą poprawność funkcjonowania Fundacji i organizowanych przez nią obozów a konkurencja zaniecha ksenofobicznej manipulacji szczątkami informacji.

Jeżeli jakiś rodzic chciałby zrezygnować z wysłania dziecka na planowany wyjazd wówczas proszę o kontakt.

Joanna Kobielska-Kalisz