PROGRAMY NAUCZANIA

Szkolny zestaw programów nauczania
dopuszczonych do użytku w r. szk. 2018 / 2019
w dn. 30. 08. 2018 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej
(uchwała RP nr 5/2018/2019 z dn. 30. 08. 2018 r.)

Lp. Klasa Przedmiot Nazwa programu Autor Wydawnictwo Numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania
1. 0

Wychowanie przedszkolne

Rozwój – Wychowanie - Edukacja

Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha

Nowa Era Spółka z o.o.

SP 51 – 01/18-19

 Religia

 Kochamy dobrego Boga

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski nr 12-0-01/10 z dn. 09.06.2010 r.

Jedność Kraków

2. I, II

Edukacja wczesnoszkolna

Program nauczania – uczenia się dla I etapu edukacji wczesnej „Elementarz odkrywców”

Dr Teresa Janicka -Panek

Nowa Era Spółka z o.o.

SP 51 - 02/18-19

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej.

M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska

Oxford University Press

Wych.fizyczne Program nauki pływania z elementami profilaktyki wad postawy dla pierwszego etapu kształcenia. (a) E. Centner, M. Jakubiec, M. Owczarek  
Religia W drodze do wieczernika Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski nr AZ-0-01/10 z dn. 09.06.2010 r. WAM Kraków
Etyka „Etyka dla Smyka, czyli jak być dobrym i mądrym” Program nauczania etyki na pierwszym etapie edukacji wczesnoszkolnej (a) Beata Korejwo  
3. III

Edukacja wczesnoszkolna

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz XXI wieku”

Marek Sadowski – koordynator prac

Nowa Era Spółka z o.o.

SP 51- 03/18-19

Język angielski

Język angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej

M. Szpotowicz, M. Szulc-Kurpaska

Oxford University Press

Zajęcia komputerowe Elementy informatyki w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania. M. Jędrzejek, J. Gilner Videograf Edukacja
Wych.fizyczne Program nauki pływania z elementami profilaktyki wad postawy dla pierwszego etapu kształcenia. (a) M. Jakubiec, E. Centner  
Religia W drodze do wieczernika Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski nr AZ-0-01/10 z dn. 09.06.2010r. WAM Kraków
Etyka „Etyka dla Smyka, czyli jak być dobrym i mądrym” Program nauczania etyki na pierwszym etapie edukacji wczesnoszkolnej (a) Beata Korejwo  
4. IV-VIII Język polski Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII J. Piasta-Siechowicz, A. Łuczak, A. Murdzek, E. Prylińska GWO SP 51- 04/18-19
5. VI Język polski Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. A. Łuczak, A. Murdzek GWO SP 51- 05/18-19
6. IV-VIII Język angielski Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. M. Ellis, A. Rak Oxford University Press SP 51- 06/18-19
7. VI Język angielski Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej: II etap edukacyjny. M. Ellis, A. Rak Oxford University Press SP 51- 07/18-19
8. VII-VIII Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej. A. Januszewska Nowa Era Spółka zo.o. SP 51-08/18-19
9. VII-VIII Język hiszpański Program nauczania języka hiszpańskiego. Szkoła podstawowa klasy 7-8. A.Dudziak-Szukała, P.Przystanowicz Nowela SP 51-09/18-19
10. IV-VIII Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej. M.Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech GWO SP 51- 10/18-19
11. VI Matematyka Matematyka z plusem. M.Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech GWO SP 51- 11/18-19
12. IV-VIII Historia Wczoraj i dziś. Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej. T. Maćkowski Nowa Era Spółka z o.o. SP 51- 12/18-19
13. VI Historia i społeczeństwo Wczoraj i dziś. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej. T. Maćkowski Nowa Era Spółka z o.o. SP 51- 13/18-19
14. VI Przyroda Na tropach przyrody. Program nauczania przyrody w szkole podstawowej. B. Dziedzic Nowa Era Spółka z o.o. SP 51- 14/18-19
15. IV Przyroda „Tajemnice przyrody” -program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej. J. Golanko
Nowa Era Spółka z o.o.
SP 51- 15/18-19
16. V-VIII Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej. A. Zdziennicka Nowa Era Spółka z o.o. SP 51- 16/18-19
17. V-VIII Geografia Program nauczania geografii w szkole podstawowej – Planeta Nowa. Seria dla klas 5-8. E.M. Tuz, B. Dziedzic Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-17/18-19
18. VII-VIII Fizyka Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”. G. Francuz-Ornat, T. Kulawik Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-18/18-19
19. VII-VIII Chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery”. T. Kulawik, M. Litwin Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-19/18-19
20. IV-VI Informatyka Program nauczania dla klas 4-6 z informatyki w szkole podstawowej „Lubię to” M. Kęska Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-20/18-19
21. VII -VIII Informatyka Program nauczania dla klas 7-8 z informatyki w szkole podstawowej „Lubię to” G. Koba Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-21/18-19
22. VI Zajęcia komputerowe Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej „Lubię to”. M. Kęska Nowa Era Spółka z o.o. SP 51- 22/18-19
23. VI Zajęcia techniczne „Jak to działa” program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej. L. Łabęcki Nowa Era Spółka z o.o. SP 51- 23/18-19
24. IV-VI Technika „Jak to działa” program nauczania ogólnego przedmiotu technika w klasach 4-6 szkoły podstawowej. W. Czyżewski Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-24/18-19
25. IV-VII Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!” J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak Nowa Era Spółka z o.o. SP 51- 25/18-19
26. VI Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej „Do dzieła!” J. Lukas, K. Ornak Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-26/18-19
27. VI Muzyka Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-27/18-19
28. IV-VII Muzyka Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”

M.Gromek, G. Kilbach

Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-28/18-19
29. IV-V- VII- VIII    WF    Program nauczania wychowania fizycznego „Magia ruchu” dla II etapu edukacyjnego.

U. Białek, J. Wolfart Piech

JU.DM-WF s.c. SP 51- 29/18-19
30. Program szkolenia w sporcie – piłka siatkowa (program specjalistyczny).

PZPS

PZPS SP 51-30/18-19
31. Program szkolenia w sporcie – piłka koszykowa (program specjalistyczny).

PZKosz

PZKosz SP 51-31/18-19
32. Program szkolenia sportowego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej o profilu piłka nożna (program specjalistyczny)

PZPN oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki

PZPN SP 51- 32/18-19
33. VI WF Program szkolenia sportowego dla klas IV-VI szkoły podstawowej o profilu piłki nożnej i piłki siatkowej.

PZPN

PZPS

PZPN

PZPS

SP 51- 33/18-19
34. VII-VIII Doradztwo zawodowe Program doradztwa zawodowego (a)

dr M. Glenc

  SP 51-34/18-19
35. IV-VIII Wychowanie do życia w rodzinie „Dorastajmy razem!” Program nauczania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej (a)

B. Korejwo

  SP 51- 35/18-19
36. VIII Wiedza o społeczeństwie „Dziś i jutro”. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej.

B. Furman

Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-36/18-19
37. IV-VI Religia „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”.

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność SP 51-37/18-19
38. VII-VIII Religia „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”.

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Jedność SP 51-38/18-19
39. IV-VI Etyka Ludzkie ścieżki – kompleksowy program nauczania etyki

A.Ziemińska, Ł. Malinowski

ORE SP 51- 39/18-19
40. VIII Edukacja dla bezpieczeństwa Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej – Żyję i działam bezpiecznie.

J. Słoma

Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-40/18-19

Gimnazjum

 41.  III  Religia  Pójść za Chrystusem  Komisja KEP ds. Wychowania Katolickiego  WAM  SP 51-41/18-19
42. Język polski „Słowa na czasie”. Program nauczania języka polskiego w klasa I-III gimnazjum. H. Chmiel, W. Herman, Z. Pomirska, P. Doroszewski Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-42/18-19
43. Historia „Bliżej historii”. Program nauczania historii w gimnazjum. A. Plumińska-Wieloch, K. Błachowska WSiP SP 51-43/18-19
44. Geografia Program nauczania geografii dla gimnazjum. Planeta Nowa E.M. Tuz, D. Szczypiński Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-44/18-19
45. Biologia Program nauczania biologii w gimnazjum „Puls życia”. A. Zdziennicka Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-45/18-19
46. Fizyka Program nauczania fizyki w gimnazjum „Spotkania z fizyką”. G. Francuz-Ornat, T. Kulawik Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-46/18-19
47. Chemia Program nauczania chemii w gimnazjum „Chemia Nowej Ery”. T. Kulawik, M. Litwin Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-47/18-19
48. Matematyka Matematyka z plusem M. Karpiński, M. Jucewicz, J. Lech GWO SP 51-48/18-19
49. Informatyka Informatyka dla gimnazjum. G. Kolba MIGRA SP 51-49/18-19
50. Zajęcia techniczne Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne i elektryczno-elektroniczne. W. Czyżewski Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-50/18-19
51. Plastyka Program nauczania „Bliżej sztuki”. B. Mikulik WSiP SP 51-51/18-19
52. Zajęcia artystyczne „Sztuka w życiu, życie w sztuce”. B. Mikulik WSiP SP 51-52/18-19
53. Wiedza o społeczeństwie „Bliżej świata” Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum. M. Wesołowska-Starnawska, W. Starnawski Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-53/18-19
54. WDŻ Wędrując ku dorosłości. T. Król Rubikon SP 51-54/18-19
55. EDB Program nauczania przedmiotu „Edukacja dla Bezpieczeństwa” dla gimnazjum. J. Słoma Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-55/18-19
56. Muzyka Gra muzyka! Program nauczania muzyki w gimnazjum. J. Oleszkowicz Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-56/18-19
57. Język angielski Program nauczania języka angielskiego w szkołach gimnazjalnych. K.Niedźwiedź Nowa Era Spółka z o.o. SP 51-57/18-19
58. Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III gimnazjum. M. Wawrzyniak Lektorklett SP 51-58/18-19
59. WF Program z wychowania fizycznego dla III etapu kształcenia – gimnazjum. J. Pawłowska, M. Kiepuszewska, H. Bartosik   SP 51-59/18-19

* Jest to program:
a) opracowany samodzielnie przez nauczyciela
b) opracowany we współpracy z innymi nauczycielami
c) opracowany przez innego autora (autorów),
d) opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami przez nauczyciela (modyfikacja programu).


SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W R. SZK. 2018/ 2019 POZYTYWNIE ZAOPINIOWANY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ UCHWAŁĄ NR 5/2018 Z DN. 30.08. 2018 r. I DOPUSZCZONY DO REALIZACJI DECYZJĄ DYREKTORA SZKOŁY Z DN. 30 SIERPNIA 2018 r.

 

Katowice, ……………………. ………………………………………….