WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Nasza szkoła realizuje projekt „Różnorodność jest w nas - rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

Czas trwania projektu: 01.09.2018 do 30.06.2020

Zapraszamy na stronę internetową naszego projektu!

http://roznorodnoscjestwsrodnasszkola51projekt.pl/