STYPENDIA SZKOLNE

Informacja dla rodziców dotycząca stypendium szkolnego 2022/2023

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów (w tym obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 24.02.2022r) o charakterze socjalnym, (tj. stypendium szkolne) na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane będą w dniach: od 02.09.2022r. do 15.09.202r.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 600 zł netto na jedną osobę w rodzinie.

Wnioski wraz z załącznikami znajdują się:

Przyjmowanie wniosków
Wnioski będą przyjmowane w gabinecie pedagoga:

  • poniedziałek 8.00-12.00
  • wtorek 8.00-11.00
  • czwartek 12.30 -16.30
  • piątek 8.00-10.00

UWAGA!
Proszę upewnić się, że dostarczono wszystkie dokumenty (załączniki, oświadczenia, wniosek) oraz podano poprawny numer telefonu rodzica do kontaktu.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pedagogami: Julia Pirowska, Magdalena Grześkowiak w godzinach pracy.