Samorząd uczniowski klas młodszych

W roku szkolnym 2017/2018 Samorząd Uczniowski Klas Młodszych zrzesza przedstawicieli Samorządów Klasowych z klas I (od II okresu), II i III. Stawia sobie za zadanie stopniowe włączanie się uczniów klas młodszych do zadań Planu Pracy SU oraz podejmowanie inicjatyw wypływających z ich potrzeb.

Czytaj więcej...

Samorząd uczniowski klas starszych

W roku szkolnym 2017/2018 Samorząd Uczniowski Klas Starszych zrzesza  przedstawicieli Samorządów Klasowych z klas IV - VII oraz gimnazjum. Zadaniem samorządu jest włączanie uczniów do zadań Planu Pracy SU oraz podejmowanie  inicjatyw wypływających z ich potrzeb.

Czytaj więcej...