OBIADY - GRUDZIEŃ

Cena obiadów (3-21.XII) wynosi:

  • Dzieci: 3,00 x 15 dni =45,00 zł
  • Nauczyciele: 5,41 x 15dni = 81,15zł
  • Zerówka / przedszkole: (3 posiłki) 5zł x 15 dni = 75 zł + 10 zł (27 i 28 XII)

Ze względu na zbyt niską frekwencję w czasie przerw świątecznych, stołówka przygotuje ciepły posiłek, oprócz wigilii i sylwestra; wyłącznie dla zapisanej ponad 10 - cio osobowej grupy (nieobecność w tych dniach nie podlega zwrotowi).

Wpłatę należy uiścić z góry za cały miesiąc w terminie 1-5-tego grudnia włącznie.

Osoby, które zgłaszały nieobecność w listopadzie, otrzymają informację mailową o kwocie, którą należy pomniejszyć przy wpłacie za grudzień. Jeżeli ktoś nie podał maila, proszony jest o kontakt telefoniczny.

Proszę o informowanie intendenta o wszelkich zmianach, nieobecnościach czy rezygnacji (karta rezygnacji - strona internetowa). WAŻNE: Opłata dotyczy planowanych posiłków, a uczniowie są wpisani na stałą listę, według której planuje się zakup towaru. Nie zgłoszona nieobecność bez względu na powód podlega opłacie.

Informacja dla zainteresowanych

W celu skorzystania z obiadów w stołówce szkolnej należy dopełnić poniższe warunki:

  • Zapoznać się z informacjami zawartymi w karcie zapisania na obiady i regulaminem stołówki (druk dostępny u intendenta i na stronie internetowej szkoły). Wypisać czytelnie drugą część w/w KARTY i dostarczyć osobiście wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (intendentce od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00) KARTY I KLAUZULE.
  • Dokonana wpłata, bez wcześniejszego złożenia KARTY I KLAUZULI nie uprawnia do zapisania ucznia na obiady.
  • Wpłatę za obiady należy dokonać z góry za całość między 1-5 dniem miesiąca, na konto podane w KARCIE ZAPISANIA NA OBIADY. Proszę nie wpłacać wcześniej.

Zarządzenie nr 2/2016

Zarządzenie nr 2/2018 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach z dnia 15 lutego 2018r.

Czytaj więcej...

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin stołówki w Szkole Podstawowej nr 51 im. Fryderyka Chopina w Katowicach

Czytaj więcej...

Działalność stołówki szkolnej

Pracownicy stołówki szkolnej odpowiedzialni za zorganizowanie, przygotowanie i wydawanie posiłków pracują w godzinach: 7:00 -15:00.

Czytaj więcej...