OBIADY - CZERWIEC

Cena posiłków (3-18.06.2019r.) wynosi:

  • Obiad uczniowski: 3,00 x 12 dni = 36,00 zł + 3 zł (19.06)
  • Obiad nauczycielski: 5,41 x 12 dni = 64,92 zł
  • Zerówka (3-19, 24-28.06.2019r.): 5 zł x 18 dni = 90 zł

Wypadają: 3 poniedziałki, 3 wtorki, 2 środy, 2 czwartki, 2 piątki.

  • Zakończenie roku szkolnego: 19 czerwca (obiad dla dodatkowo zapisanych)
  • 20.06 - Boże Ciało
  • 21.06 - kuchnia nie pracuje

Wpłatę należy uiścić z góry za cały miesiąc w terminie 1-5-tego kwietnia włącznie.

Proszę o informowanie intendenta o wszelkich zmianach, nieobecnościach czy rezygnacji (karta rezygnacji - strona internetowa). WAŻNE: Opłata dotyczy planowanych posiłków, a uczniowie są wpisani na stałą listę, według której planuje się zakup towaru. Nie zgłoszona nieobecność bez względu na powód podlega opłacie.

Informacja dodatkowa

We wrześniu trzeba będzie wypełnić kartę zapisu na obiady na nowy rok szkolny, ponieważ tegoroczna wygasa z końcem czerwca.

Zarządzenie nr 2/2016

Zarządzenie nr 2/2018 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach z dnia 15 lutego 2018r.

Czytaj więcej...

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin stołówki w Szkole Podstawowej nr 51 im. Fryderyka Chopina w Katowicach

Czytaj więcej...

Działalność stołówki szkolnej

Pracownicy stołówki szkolnej odpowiedzialni za zorganizowanie, przygotowanie i wydawanie posiłków pracują w godzinach: 7:00 -15:00.

Czytaj więcej...