PORZĄDKOWANIE OPUSZCZONYCH GROBÓW

Wolontariusze i Wolontariuszki Szkolnego Klubu Wolontariatu 30 października wykazali się niesamowitą pracowitością i zadbali o opuszczone groby na janowskim cmentarzu.