OŚWIADCZENIE EUROWEEK

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi podejrzeń co do funkcjonowania obozów Euroweek - szkoła liderów, jako organizator wyjazdów na te obozy dla uczniów naszej szkoły oświadczam, że podczas żadnego z dotychczasowych wyjazdów nigdy nie zaobserwowałam jakichkolwiek niepokojących zachowań ze strony wolontariuszy uczestniczących w projekcie. Jak zapewniają organizatorzy, wolontariusze poddawani są procesowi selekcji i są przygotowywani do pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie zajęcia odbywają się w wieloosobowych grupach, a po skończonych zajęciach wolontariusze wyjeżdżają z ośrodka, a dzieci zostają pod opieką nauczycieli. Mam wielką nadzieję, że działania wyjaśniające podjęte przez właściwe służby potwierdzą poprawność funkcjonowania Fundacji i organizowanych przez nią obozów a konkurencja zaniecha ksenofobicznej manipulacji szczątkami informacji.

Jeżeli jakiś rodzic chciałby zrezygnować z wysłania dziecka na planowany wyjazd wówczas proszę o kontakt.

Joanna Kobielska-Kalisz

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BASENU

Szanowni rodzice, uprzejmie informuję, że na basenie trwają końcowe próby - pomiary w celu uruchomienia zajęć na pływalni. Oczekujemy na końcowe próby pomiarowe oraz badanie wody. O terminie uruchomienia zajęć na basenie niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Dyrektor, Krystyna Czubiak

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

UWAGA! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Wpłaty na komitet rodzicielski

49 1320 1465 7550 0403 2000 0001

UBEZPIECZENIE - 36 zł do 25 września 2018 roku

22 1320 1465 7550 0403 2000 0002

Rada Rodziców