NICE TO MEET YOU, EUROPE

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w przedsięwzięciu "Nice to meet you, Europe" realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" dostępny jest w zakładce dokumenty.

OFERTA UBEZPIECZENIA InterRisk NNW

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam link wraz z hasłem/kodem.

https://klient.interrisk.pl/eduplusonline
kod: hf2vx

Za pomocą w/w danych będą mogli się Państwo zalogować by ubezpieczyć dziecko. Skorzystać może każdy, nawet ten kto nie wpisał się na listę. Ubezpieczenia działa od 1 września br.

Do dnia 30 września br.  chętni  sami logują się, wypełniają formularz i opłacają składkę.

Na wniosek Rady Rodziców udało się usunąć zgodę marketingową, która pierwotnie była obowiązkowa (aktualnie figuruje jako opcja fakultatywna, nie trzeba zatem jej zaznaczać, aby dokonać ubezpieczenia).

Pragnę jednocześnie przypomnieć, że skorzystanie z n/n oferty jest dobrowolne, a całkowity koszt roczny ubezpieczenia wynosi 39 zł brutto za każde zgłoszone dziecko.
Ubezpieczenie obejmuje również dzieci, które uprawiają sport wyczynowo , przynależą do klubów UKS , Hokeja itp. Wyjątek stanowią sporty ekstremalne typu spadochroniarstwo, itp. oraz gdy uczeń pobiera wynagrodzenie.
 
W ramach ubezpieczenia można także ubezpieczyć rodzeństwo naszego dziecka pod warunkiem, że jest w wieku do 13/14 roku życia, tj. nie uczy się już w szkole średniej lub wyżej.

UWAGA: wpisując dane pojawia się okienko: "Nazwa placówki oświatowej" proszę wpisać wówczas SZKOŁA, a jeżeli ubezpieczają Państwo rodzeństwo dziecka uczące się w przedszkolu to proszę wpisać: PRZEDSZKOLE. Nie podajemy żadnych dodatkowych danych szkoły (nazwy szkoły, jej numeru, itp.)
 
W razie problemów z logowaniem, ewentualnych pytań  podaję numer telefonu  do ubezpieczyciela 664 388 378 lub 32 615 17 51.

Z poważaniem,
Maria Ryś

LEGITYMACJA SZKOLNA

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce dokumenty.

ZMIANA NAZWY SZKOŁY

W wyniku połączenia Szkoły Podstawowej nr 51 z dwoma przedszkolami MP nr 61i MP nr 91 z początkiem września stajemy się Zespołem Szkolno - Przedszkolnym nr 13 w Katowicach.

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

Informacja dla rodziców dotycząca stypendium szkolnego 2019/2020

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, (tj. stypendium szkolne) na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane będą w dniach od 03.09.2019 do 16.09.2019r.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium wynosi 528 zł netto na jedną osobę w rodzinie.

Wnioski wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie szkolnym, w gabinecie pedagoga - sala 144.

Wnioski będą przyjmowane tylko w gabinecie pedagoga szkolnego w godzinach:

  • Poniedziałek – 8.00 - 17.00
  • Wtorek - 11.30 - 17.30
  • Środa - 8.00 - 15.00
  • Czwartek - 8.00 - 17.00
  • Piątek - 8.00 - 14.30