ZARZĄDZENIE 14 /2019/2020 DYREKTORA ZSP NR 13

Zarządzenie 14 /2019/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 13 w Katowicach
z dnia 12.05.2020r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 91, 61 oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 51
przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 13 w Katowicach
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola nr 91, 61 oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 51 przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 13 w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 2 oraz z aktualną sytuacją epidemiologiczną w mieście Katowice

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 51 przy ZSP nr 13 są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej zespołu oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

K. Czubiak,
dyrektor ZSP NR 13

 

OGŁOSZENIE - BIBLIOTEKA

Podaję Wam linka do gazetki, w której i Ty możesz zostać redaktorem!

https://www.wielka-liga.pl/kwarantannik/

Zainteresowanych tworzeniem proszę o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZARZĄDZENIE 12/2019/2020 DYREKTORA ZSP NR 13

Zarządzenie 12 /2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 13 w Katowicach

z dnia 05.05.2020 rok

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 91, 61 oraz w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 51

przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 13 w Katowicach

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz treść rozporządzenia...więcej

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSP NR 13

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach nr 11/2020

w sprawie organizacji działań ZFŚS w czasie trwania stanu epidemicznego kraju

W związku z sytuacją epidemiczną wprowadza się z dniem 4 maja 2020r. następujące zasady organizacji działań związanych z ZFŚS:

1. Wszystkie druki wniosków, oświadczeń oraz Regulamin ZFŚS w ZSP nr 13 są dostępne na stronie internetowej Zespołu www.szkola51.pl oraz stronach internetowych przedszkoli wchodzących w skład Zespołu tj.

Druki te dostępne są także w formie papierowej przy wejściach, w ustalonych miejscach poszczególnych budynków SP 51, MP 61, MP 91.

2. Oświadczenia o dochodach w formie papierowej mogą być złożone do końca 2020 roku, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

3. Stwierdzenie przez pracownika/ emeryta/ rencistę zmiany dochodu (wzrost/ obniżenie), powinno być ujęte na wniosku o dofinansowanie świadczenia, o które pracownik/ emeryt/ rencista się ubiega.

4. Wnioski o świadczenia socjalne można składać poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściach do budynków SP 51, MP61, MP 91, lub tradycyjną pocztę, drogą mailową do:

  • SP 51 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • MP 61 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • MP 91 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Emeryci i renciści, ze względu na szczególne zagrożenie zdrowotne, składają ww. wnioski wyłącznie drogą mailową (pkt. 4) lub w rozmowie telefonicznej z upoważnionym pracownikiem Zespołu potwierdzają zamiar ubiegania się o świadczenie, ustalają ewentualną zmianę wysokości dochodu i potwierdzają inne dane niezbędne do wydania decyzji o przyznaniu i wypłacie świadczenia:

  • SP 51 tel. 32 351 20 77 lub 32 351 20 75
  • MP 61 tel. 32 256 06 14
  • MP 91 tel. 32 256 02 58

6. Emeryci/renciści powinni złożyć do 10 sierpnia 2020 kopię decyzji ZUS, przesyłając ją do poszczególnych placówek drogą pocztową, poprzez skrzynkę podawczą, lub w formie elektronicznej (mail / zdjęcie)

7. Termin składania wniosków o dofinansowanie indywidualnego wypoczynku pracowników i ich dzieci oraz emerytów/rencistów, tzw. „grusza” upływa dn. 15 maja 2020r.

8. Wnioski o pozostałe świadczenia można składać podanym trybem na bieżąco.

9. Powyższe zasady obowiązują od dnia 4. maja 2020r. do odwołania.

FUNDUSZ SOCJALNY

W zakładce "dokumenty" znajdują się druki, wnioski i pozostała część dokumentacji związanej z funduszem socjalnym. Termin składania oświadczeń o kwocie wolnej od podatku oraz wniosków o dofinansowanie tzw. "gruszy" upływa 15 maja 2020r.

OGŁOSZENIE WICEPREZYDENTA MIASTA KATOWICE

Ogłoszenie Wiceprezydenta miasta Katowice dotyczące utworzenia w szkołach podstawowych w Katowicach oddziałów dwujęzycznych na poziomie VII klas w roku szkolnym 2020/2021, informacji o oddziałach dwujęzycznych w szkołach ponadpodstawowych oraz o utworzeniu w X Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego Akademickim w Katowicach oddziału, w którym przedmiotem uzupełniającym jest język chiński.

Ogłoszenie... zobacz więcej.

NABÓR DO IV KLASY SPORTOWEJ

ZMIANY TERMINÓW DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Zgodnie z wytycznymi MEN dyrektorzy szkół mogą zmieniać ustalone wcześniej daty dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tak aby dni te odpowiadały faktycznym terminom egzaminów.

W przypadku naszej szkoły będą to dni:

  • 12 czerwca 2020 (piątek po Bożym Ciele)
  • 16, 17, 18 czerwiec 2020 (3 dni egzaminu)

Zamiast:

  • 21 - 23 kwietnia 2020 (3 dni egzaminu)

AKTUALNOŚCI - MIASTO

Aktualności - Miasto, 30 kwietnia 2020

Miejskie żłobki i przedszkola pozostają zamknięte:

​- Bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych, jest dla nas najważniejsze. W Katowicach notujemy aktualnie wzrost dynamiki zachorowań na koronawirusa. Otwarcie żłobków i przedszkoli w takiej sytuacji jest niemożliwe. Dlatego podjąłem decyzję, że 6 maja placówki te nie zostaną otwarte – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że taką rekomendację przekaże także do prywatnych żłobków i przedszkoli funkcjonujących w Katowicach. 

- Zdaję sobie sprawę, że dla tysięcy rodzin zamknięcie żłobków i przedszkoli, szczególnie w przypadku gdy rodzice pracują, jest bardzo dużym utrudnieniem. Dlatego po weekendzie majowym dyrektorzy miejskich żłobków i przedszkoli będą się kontaktować ze wszystkimi rodzicami i opiekunami prawnymi, aby sprawdzić, jak wygląda zapotrzebowanie w kontekście powrotu dzieci do żłobków i przedszkoli – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Jednocześnie prezydent przedstawił harmonogram „odmrażania" funkcjonowania żłobków i przedszkoli. – Jeżeli sytuacja na to pozwoli, od 18 maja żłobki i przedszkola zostałyby otwarte dla dzieci, których rodzice wyraziliby wcześniej taką chęć. Z kolei od 24 maja, kiedy kończy się możliwość otrzymywania dodatkowych zasiłków opiekuńczych, żłobki i przedszkola powróciłyby do normalnego funkcjonowania. Oczywiście wcześniej podejmiemy niezbędne kroki, by w żłobkach i przedszkolach zostały spełnione wszelkie wymogi sanitarne. Zastrzegam, że terminy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej – dodaje prezydent Marcin Krupa.

Jednocześnie prezydent Marcin Krupa skierował do Wojewody Śląskiego i Sanepidu list z prośbą o rekomendację w kontekście bezpieczeństwa w zakresie powrotu dzieci do żłobków i przedszkoli, która to rekomendacja będzie miała wpływ na decyzje w tej sprawie.

ŚWIĘTO NARODOWE POLSKI

ŚWIĘTO NARODOWE POLSKI

 W dniu 3 maja przypada 229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Została przyjęta w 1791 roku przez Sejm 4-letni zwany inaczej Wielkim. Była to pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie, po uchwalonej kilka lat wcześniej w Stanach Zjednoczonych. Była to jedna z prób ratowania naszego państwa przed upadkiem.
Zwykle w tym dniu odbywa się uroczysta odprawa warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie z udziałem najwyższych władz państwa, wielu Polaków uczestniczy w licznych imprezach plenerowych. W tym roku będzie inaczej.

Pamiętajmy też o Dniu Flagi, który przypada 2 maja.