BEZPŁATNE KARTY ŚKUP - PRZEDŁUŻENIE

Uchwała nr 32/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 18/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 6/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.

Uchwała ta przedłuża możliwość przejazdów bezpłatnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej dla dzieci i młodzieży, mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7. do 16. roku życia, do dnia 30.09.2018 roku.

Dodatkowo przypominamy, że zamówione karty ŚKUP należy odebrać do 30 dni od dnia zamówienia, później karty są zastrzegane przez Wydawcę (mBank S.A.) i nie można ich już wydawać.

Za takie karty ich Wydawca (mBank S.A.) będzie oczekiwał rekompensaty finansowej.

PRELEKCJA - "NARKOTYKI I NASTOLATKI"

Zapraszamy Rodziców klas 4-7 oraz klas gimnazjalnych na prelekcję pt. „NARKOTYKI I NASTOLATKI”, którą przeprowadzą specjaliści ze Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii w Katowicach. Spotkanie odbędzie się 24 maja przed konsultacjami, o godzinie 16.30 w szkolnej auli.

Zespół psychologiczno-pedagogiczny

BEZPŁATNE KARTY ŚKUP

Szybki i bezpłatny sposób na wyrobienie karty ŚKUP dla uczniów w Metropolii ŚKUP pod adresem internetowym:

http://www.kzkgop.com.pl/informacje/p-1-szybki-i-bezplatny-sposob-na-wyrobienie-karty-skup-dla-uczniow-w-metropolii.html

Instrukcja zamawiania kart ŚKUP z wykorzystaniem tokenu dla uczniów posiadających miejsce zamieszkania na terenie GZM znajduje się w zakładce dokumenty.

W przypadku dzieci, które nie posiadają nr PESEL (np. dzieci z Ukrainy lub innego kraju), a chciałyby wyrobić kartę ŚKUP, jest to tylko możliwe w Punkcie Obsługi Klienta lub Punkcie Obsługi Pasażera.

Natomiast nie jest to możliwe poprzez rejestrację on-line na stronie KZK GOP przy użyciu tokena.

ZAPROSZENIE NA DNI OTWARTE SP 51

 

 

Konkurs "Mam Talent" - zbiórka godzina 12.30, rozpoczęcie 13.00

DNI OTWARTE SP 51

 

 

REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU DO KLASY I

Informacja dotycząca

rekrutacji dzieci spoza obwodu do klasy I

Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi

Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej:

  1. Liczba wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu SP 51 z OI : 15
  2. Ilość wolnych miejsc w klasach I w dn. 6.04.2018 : 0

W związku z powyższym nie zakwalifikowano żadnego wniosku.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Bożena Czarnynoga

DZIEŃ OTWARTY PORADNIA PP NR 3

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3 W KATOWICACH
UL. SZOPIENICKA 58

(nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 53 na Nikiszowcu)
tel. 32 255 70 51
www.ppp3katowice.neostrada.pl

Czytaj więcej...

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wczorajszymi ustaleniami dziś w szkole dokonywane były kolejne pomiary. Na miejsce przyjechaly dwa oddziały straży pożarnej, w tym d/s substancji chemicznych. Z dokonanych kontrolnych pomiarów wynik wynosił 0/0. Na basenie oraz na pozostałym terenie szkoły nie stwierdzono obecności chloru.
Ze względu na konieczność szczegółowych przeglądów BASEN NIECZYNNY DO ODWOŁANIA.
Sale gimnastyczne funkcjonują zgodnie z planem zajęć.

MIEJSKI KONKURS RECYTATORSKI

11.04.2018r. odbędzie się V EDYCJA MIEJSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO w GWARZE ŚLĄSKIEJ „Śląskie jest piękne!”. Patronatem honorowym objął to wydarzenie Prezydent Miasta Katowice - Marcin Krupa, natomiast TVS oraz Radio EM przyznały patronat medialny.

Regulamin konkursu znajduje się w zakładce dokumenty.

KOMUNIKAT

Informujemy, że dzisiejsza ewakuacja została przeprowadzona w wyniku wyczuwalnego zapachu chloru w szkole. Po oględzinach i pomiarach przeprowadzonych przez odpowiednie służby nie stwierdzono zagrożenia bezpieczeństwa.
U grupy dzieci uczestniczących w zajęciach na basenie, zauważono pogorszenie samopoczucia. Nauczyciele prowadzący zajęcia otoczyli dzieci opieką, wyprowadzili je z terenu basenu i powiadomili pielęgniarkę szkolną o sytuacji. Zapewniono opiekę tym uczniom, zostało wezwane pogotowie. Ośmioro dzieci z klasy trzeciej zostało zabranych na obserwację do szpitali. Pięcioro z nich czeka na wypis do domu, troje pozostaje na dalszej obserwacji.

Dyrekcja jest w kontakcie z rodzicami w/w uczniów.

Jutro zajęcia sportowe będą się odbywały poza salami gimnastycznymi i basenem.
Pozostałe zajęcia będą odbywać się bez zmian.