EUROWEEK WYNIKI KONTROLI

Poniżej przedstawiamy wyniki kontroli przeprowadzonej przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty w ośrodkach Euroweek.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE BASENU

Informuję, że od wtorku 22.01.2019 r. wznowione zostają zajęcia na basenie szkolnym. Lekcje będą się odbywały według planu.

Dyrektor szkoły - Krystyna Czubiak

 

LIST DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji skierowany do rodziców i opiekunów uczniów. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.

Czytaj więcej...

OŚWIADCZENIE EUROWEEK

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi podejrzeń co do funkcjonowania obozów Euroweek - szkoła liderów, jako organizator wyjazdów na te obozy dla uczniów naszej szkoły oświadczam, że podczas żadnego z dotychczasowych wyjazdów nigdy nie zaobserwowałam jakichkolwiek niepokojących zachowań ze strony wolontariuszy uczestniczących w projekcie. Jak zapewniają organizatorzy, wolontariusze poddawani są procesowi selekcji i są przygotowywani do pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie zajęcia odbywają się w wieloosobowych grupach, a po skończonych zajęciach wolontariusze wyjeżdżają z ośrodka, a dzieci zostają pod opieką nauczycieli. Mam wielką nadzieję, że działania wyjaśniające podjęte przez właściwe służby potwierdzą poprawność funkcjonowania Fundacji i organizowanych przez nią obozów a konkurencja zaniecha ksenofobicznej manipulacji szczątkami informacji.

Jeżeli jakiś rodzic chciałby zrezygnować z wysłania dziecka na planowany wyjazd wówczas proszę o kontakt.

Joanna Kobielska-Kalisz

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BASENU

Szanowni rodzice, uprzejmie informuję, że na basenie trwają końcowe próby - pomiary w celu uruchomienia zajęć na pływalni. Oczekujemy na końcowe próby pomiarowe oraz badanie wody. O terminie uruchomienia zajęć na basenie niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Dyrektor, Krystyna Czubiak

DRZEWO MARZEŃ

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że już w najbliższą niedzielę 07 października 2018, na antenie telewizji TVN o godzinie 11:00 zostanie wyemitowany odcinek PIĄTY Programu "Drzewo Marzeń" w którym będziemy mogli zobaczyć Naszą Szkołę.

https://player.pl/programy-online/drzewo-marzen-odcinki,6191

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

UWAGA! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Wpłaty na komitet rodzicielski

49 1320 1465 7550 0403 2000 0001

UBEZPIECZENIE - 36 zł do 25 września 2018 roku

22 1320 1465 7550 0403 2000 0002

Rada Rodziców

KOMUNIKAT - BASEN

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach uprzejmie informuje, że z uwagi na trwające do tej pory postępowanie wyjaśniające przyczyny zdarzenia na basenie 20.03.2018r. prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Wschód Katowice, dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, zgodnie z Art. 68 ust.1 pkt 6 – ustawa –Prawo oświatowe, podjęłam decyzję o zawieszeniu zajęć na basenie do czasu wyjaśnienia sprawy i ustalenia przyczyny zdarzenia przez w/w organ.

K.Czubiak – dyrektor szkoły

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO

UWAGA !!!!!!!

W związku z wejściem w życie z dniem 01.10.2018r. Rozporządzenia Rady Ministrów dot. kryterium dochodowego, zmienia się wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego z 514zł netto na 528zł netto oraz wydłuża się termin składania wniosków do 17.09.2018r.
Więcej informacji w zakładce Rodzice → Stypendium szkolne.

OBIADY

Obiady abonamentowe ruszają od drugiego tygodnia września (10-28)

Cena obiadów wynosi:

  • Dzieci: 3,00 x 15 dni =45,00 zł
  • Nauczyciele: 5,41 x 15dni = 81,15 zł

W celu skorzystania z obiadów w stołówce szkolnej od 10 września należy dopełnić poniższe warunki:

  • Zapoznać się z informacjami zawartymi w karcie zapisania na obiady (druk dostępny u intendenta i na stronie internetowej szkoły),
  • Wypisać czytelnie drugą część w/w KARTY i dostarczyć osobiście wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (intendentce od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. KARTY I KLAUZULE można składać u intendentki od piątku 31 sierpnia do 6 września),
  • W dniu 3 września można składać wypełnione KARTY ZAPISANIA NA OBIADY w sekretariacie szkoły,
  • KARTY ZAPISANIA NA OBIADY wypisują również rodzice uczniów, którzy korzystali z obiadów w ubiegłym roku szkolnym. Zobowiązanie oddane w ubiegłym roku szkolnym nie uprawnia do korzystania z posiłków w roku szkolnym 2018/2019. Nawet dokonana wpłata, bez wcześniejszego złożenia KARTY I KLAUZULI nie uprawnia do zapisania ucznia na obiady,
  • Wpłatę za obiady należy dokonać od 1 do 7 września 2018 roku, na konto podane w KARCIE ZAPISANIA NA OBIADY. Proszę nie wpłacać wcześniej. Wpłaty za kolejne miesiące powinny być dokonane zawsze od 1 do 5 dnia miesiąca,
  • Rodzice uczniów, którzy mają dofinansowanie do posiłków w szkole z MOPS-u proszeni są o osobiste dostarczenie decyzji oraz podpisanie KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

st. intendent Joanna Szulc