LIST DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW UCZNIÓW

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji skierowany do rodziców i opiekunów uczniów. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.

Czytaj więcej...

OŚWIADCZENIE EUROWEEK

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi podejrzeń co do funkcjonowania obozów Euroweek - szkoła liderów, jako organizator wyjazdów na te obozy dla uczniów naszej szkoły oświadczam, że podczas żadnego z dotychczasowych wyjazdów nigdy nie zaobserwowałam jakichkolwiek niepokojących zachowań ze strony wolontariuszy uczestniczących w projekcie. Jak zapewniają organizatorzy, wolontariusze poddawani są procesowi selekcji i są przygotowywani do pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie zajęcia odbywają się w wieloosobowych grupach, a po skończonych zajęciach wolontariusze wyjeżdżają z ośrodka, a dzieci zostają pod opieką nauczycieli. Mam wielką nadzieję, że działania wyjaśniające podjęte przez właściwe służby potwierdzą poprawność funkcjonowania Fundacji i organizowanych przez nią obozów a konkurencja zaniecha ksenofobicznej manipulacji szczątkami informacji.

Jeżeli jakiś rodzic chciałby zrezygnować z wysłania dziecka na planowany wyjazd wówczas proszę o kontakt.

Joanna Kobielska-Kalisz

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BASENU

Szanowni rodzice, uprzejmie informuję, że na basenie trwają końcowe próby - pomiary w celu uruchomienia zajęć na pływalni. Oczekujemy na końcowe próby pomiarowe oraz badanie wody. O terminie uruchomienia zajęć na basenie niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Dyrektor, Krystyna Czubiak

DRZEWO MARZEŃ

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że już w najbliższą niedzielę 07 października 2018, na antenie telewizji TVN o godzinie 11:00 zostanie wyemitowany odcinek PIĄTY Programu "Drzewo Marzeń" w którym będziemy mogli zobaczyć Naszą Szkołę.

https://player.pl/programy-online/drzewo-marzen-odcinki,6191

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

UWAGA! NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Wpłaty na komitet rodzicielski

49 1320 1465 7550 0403 2000 0001

UBEZPIECZENIE - 36 zł do 25 września 2018 roku

22 1320 1465 7550 0403 2000 0002

Rada Rodziców

KOMUNIKAT - BASEN

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach uprzejmie informuje, że z uwagi na trwające do tej pory postępowanie wyjaśniające przyczyny zdarzenia na basenie 20.03.2018r. prowadzone przez Prokuraturę Rejonową Wschód Katowice, dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, zgodnie z Art. 68 ust.1 pkt 6 – ustawa –Prawo oświatowe, podjęłam decyzję o zawieszeniu zajęć na basenie do czasu wyjaśnienia sprawy i ustalenia przyczyny zdarzenia przez w/w organ.

K.Czubiak – dyrektor szkoły

DODATKOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO

UWAGA !!!!!!!

W związku z wejściem w życie z dniem 01.10.2018r. Rozporządzenia Rady Ministrów dot. kryterium dochodowego, zmienia się wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego z 514zł netto na 528zł netto oraz wydłuża się termin składania wniosków do 17.09.2018r.
Więcej informacji w zakładce Rodzice → Stypendium szkolne.

OBIADY

Obiady abonamentowe ruszają od drugiego tygodnia września (10-28)

Cena obiadów wynosi:

  • Dzieci: 3,00 x 15 dni =45,00 zł
  • Nauczyciele: 5,41 x 15dni = 81,15 zł

W celu skorzystania z obiadów w stołówce szkolnej od 10 września należy dopełnić poniższe warunki:

  • Zapoznać się z informacjami zawartymi w karcie zapisania na obiady (druk dostępny u intendenta i na stronie internetowej szkoły),
  • Wypisać czytelnie drugą część w/w KARTY i dostarczyć osobiście wraz z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (intendentce od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. KARTY I KLAUZULE można składać u intendentki od piątku 31 sierpnia do 6 września),
  • W dniu 3 września można składać wypełnione KARTY ZAPISANIA NA OBIADY w sekretariacie szkoły,
  • KARTY ZAPISANIA NA OBIADY wypisują również rodzice uczniów, którzy korzystali z obiadów w ubiegłym roku szkolnym. Zobowiązanie oddane w ubiegłym roku szkolnym nie uprawnia do korzystania z posiłków w roku szkolnym 2018/2019. Nawet dokonana wpłata, bez wcześniejszego złożenia KARTY I KLAUZULI nie uprawnia do zapisania ucznia na obiady,
  • Wpłatę za obiady należy dokonać od 1 do 7 września 2018 roku, na konto podane w KARCIE ZAPISANIA NA OBIADY. Proszę nie wpłacać wcześniej. Wpłaty za kolejne miesiące powinny być dokonane zawsze od 1 do 5 dnia miesiąca,
  • Rodzice uczniów, którzy mają dofinansowanie do posiłków w szkole z MOPS-u proszeni są o osobiste dostarczenie decyzji oraz podpisanie KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.

st. intendent Joanna Szulc

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

3 WRZEŚNIA 2018 (PONIEDZIAŁEK)

GODZINA 9.00 - KLASY 5, 6, 7, 8 ORAZ GIMNAZJALNA KLASA 3

GODZINA - 10.30 KLASY 2, 3, 4

GODZINA - 12.00 KLASY 1

BEZPŁATNE KARTY ŚKUP - PRZEDŁUŻENIE

Uchwała nr 32/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 18/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 6/2018 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.

Uchwała ta przedłuża możliwość przejazdów bezpłatnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej dla dzieci i młodzieży, mających miejsce zamieszkania na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wieku od 7. do 16. roku życia, do dnia 30.09.2018 roku.

Dodatkowo przypominamy, że zamówione karty ŚKUP należy odebrać do 30 dni od dnia zamówienia, później karty są zastrzegane przez Wydawcę (mBank S.A.) i nie można ich już wydawać.

Za takie karty ich Wydawca (mBank S.A.) będzie oczekiwał rekompensaty finansowej.