PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.

W związku z tym, że w naszej szkole przeprowadzono już egzaminy próbne dla ósmoklasistów, przystąpienie do próbnego egzaminu ósmoklasisty proponowanego przez CKE jest dobrowolne. Uczniowie, którzy zdecydują się sprawdzić swoje umiejętności, otrzymają dodatkową ocenę z danego przedmiotu.

Arkusze egzaminacyjne zostanę opublikowane na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Jeżeli uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, będzie mógł skorzystać z wydrukowanych materiałów przygotowanych w szkole i pozostawionych w skrzynce odbiorczej (do odebrania przez rodziców).

Uczniowie rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania :

 • w odrębnie stworzonym pliku w Wordzie, numerując kolejno rozwiązywane zadania i odsyłając na adres e- mail nauczyciela przedmiotu;
 • na wydruku odebranym ze szkoły– w przypadku uczniów, którzy nie posiadają komputera (rodzice odnoszą wypełnione arkusze do szkoły i pozostawiają w skrzynce odbiorczej);
 • korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie – po wydrukowaniu).

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie i rodzice mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

LIST DO RODZICÓW

Szanowni Rodzice,

sytuacja w  której obecnie funkcjonujemy, my dorośli i nasze dzieci, jest niewątpliwie sytuacją w której pojawiać się mogą różnego rodzaju wątpliwości i pytania. Niektóre z nich dotyczą lęków i obaw związanych z tym, co dziecko słyszy, czasami obserwuje w najbliższym otoczeniu i środkach masowego przekazu. Niektóre wyrazy, sformułowania, programy , reportaże mogą być dla naszych dzieci niezrozumiałe. Mogą powodować pojawianie się trudnych pytań na które często nie ma odpowiedzi. Warto zadbać o to, aby dziecko nie było narażone na natłok informacji o negatywnym brzmieniu. Rodzicu, jeżeli Twoje dzieci o coś pyta, staraj się odpowiedzieć mu zgodnie z prawdą i swoją wiedzą. Może też zdarzy się i tak, że nie będziecie Państwo potrafili udzielić odpowiedzi na nurtujące Wasze pociechę pytania. Wtedy również warto o tym powiedzieć, przecież jest to sytuacja nieznana dla nas wszystkich i naturalne jest że nie znamy odpowiedzi na wiele pojawiających się pytań. W sytuacjach, kiedy widzimy, że naszemu dziecku jest przykro, martwi się- najlepiej zapytać dlaczego i czy możemy mu pomóc? Powiedzmy dziecku, że zawsze może liczyć na nasze wsparcie i pomoc. Ten trudny dla nas wszystkich czas, może zacieśnić nasze relacje z dziećmi. Zapewnijmy dziecko, że może porozmawiać z kolegami, koleżankami, nauczycielem. Podpowiedzcie mu w jaki sposób może to zrobić. Powiedzmy naszym dzieciom, że to normalne, że zaistniała sytuacja niepokoi je i rozumiecie jego emocje. Są przecież emocje łatwiejsze i trudniejsze w przeżywaniu ale żadna z tych emocji nie jest zła.  W razie potrzeby, w każdej chwili możecie Państwo umówić dziecko na rozmowę ze specjalistą. Warto również skierować myślenie pociechy na to co można wspólnie zrobić i na co mamy wpływ. Porozmawiajcie o tym co będziecie robić jak obecna sytuacja się zmieni. Życzymy dużo zdrowia i wszystkiego co tylko najlepsze.

Pozdrawiamy Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS PRACY ZDALNEJ

FILMIK - WIEDZA MOŻE REDUKOWAĆ LĘK

Poniżej zamieszczamy link do filmu dla dzieci pod tytułem:

Link: Wiedza może redukować lęk

Zespół psychologiczno-pedagogiczny

KONKURS DLA UCZNIÓW

Szanowni Państwo!
Z dnia na dzień zmieniło się nasze życie. Jeszcze kilka dni temu byliśmy w szkołach, wykonywaliśmy prace, spotykaliśmy się. A teraz świat jakby się skurczył do przestrzeni domu, mieszkania, pokoju. Chcemy, by ta nowa rzeczywistość stała się inspiracją do tworzenia. Tworzywem artystycznym mają być nasze refleksje, spostrzeżenia, obserwacje i doświadczenia, które niesie nowa dla nas wszystkich sytuacja.
Zachęcamy młodzież w wieku od 12 do 25 lat do aktywnego uczestnictwa w trzech odsłonach konkursu: fotograficznej, filmowej lub teatralnej.
Wszystkie informacje i regulaminy znajdują się na naszej stronie internetowej http://gliwice.mdk.sam3.pl/wydarzenie-117-w_zawieszeniu-szczegoly-2969.html

ŚWIETLICOWY CZASOUMILACZ - CZĘŚĆ 2

Przesyłamy dla Państwa kolejny plik z aktywnościami proponowanymi przez pracowników świetlic szkolnych. To kolejne propozycje na aktywne spędzenie czasu wolnego.

Pobierz załącznik 2 (świetlicowy czasoumilacz)

Pracownicy świetlic szkolnych

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN od 25 marca do 10 kwietnia 2020r. obowiązują nowe przepisy dotyczące prowadzenia kształcenia na odległość.

Wszyscy uczymy się nowych rozwiązań, nie byliśmy przygotowani na takie działania, nauka na odległość jest dzisiaj koniecznością i stanowi dla nas wszystkich olbrzymie wyzwanie, dlatego bardzo prosimy Państwa Rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość. Dołożymy wszelkich działań, aby taki sposób pracy z dziećmi był jasny i zrozumiały, zwrócimy szczególną uwagę na równomierne rozłożenie zajęć w danym dniu, biorąc równocześnie pod uwagę możliwości psychofizyczne dzieci.

Wychowawcy klas powiadomią Państwa drogą elektroniczną poprzez dziennik elektroniczny, bądź e-mailem albo telefonicznie, (jeżeli ktoś z Rodziców nie ma kontaktu internetowego) o sposobach pracy na odległość. Ustalony zostanie i podany do wiadomości uczniów tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas. Podamy również informacje, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza oraz postępy ucznia. Przy pracy uwzględnimy zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, korzystając z platform wymiany informacji rekomendowanych przez MEN i stosując zasady RODO. Jesteśmy świadomi, że nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci, niektórzy muszą się dzielić sprzętem czy telefonem z rodzeństwem. Bierzemy też pod uwagę fakt, że logowanie, przesyłanie, generowanie postaci elektronicznej to dla uczniów dodatkowy czas poświęcony na naukę, również nauka nowych umiejętności.

Szanowni Rodzice prosimy być w stałym kontakcie z wychowawcami klas, udostępniać swój nr telefonu, adres e-mailowy, korzystać z dziennika elektronicznego, regularnie sprawdzać stronę internetową szkoły.

Wiemy, że obecny czas jest trudny dla nas wszystkich, ale znajdźmy wspólnie sposoby wspierania własnych dzieci. Zachęcajcie dzieci do samodzielnej pracy, do pokonywania trudności, do zdobywania doświadczeń i wiedzy w nowych warunkach, do radzenia sobie w nowej rzeczywistości. Pobyt w domu stwarza dodatkowe możliwości lepszego poznania własnego dziecka poprzez rozmowy, organizowanie czasu na naukę i zabawę oraz codzienne obowiązki związane z rytmem dnia. Włączajcie pociechy do wykonywania na ich poziomie wszelkich prac domowych, których przebieg można wzbogacać o aspekty dydaktyczne i wychowawcze.

Do Państwa dyspozycji uruchomiona będzie również forma konsultacji z psychologiem i pedagogiem oraz z dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Dziękuję Państwu za dotychczasowe zaangażowanie i życzę zdrowia dla Nas Wszystkich. Nade wszystko nie wychodźcie z domu, zadbajcie o to, aby dzieci nie przebywały poza domem bez Państwa opieki i nadzoru!

Krystyna Czubiak

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2020/2021 - AKTUALIZACJA

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Elektroniczny nabór do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Katowice, na rok szkolny 2020/2021, został uruchomiony w poniedziałek 23 marca i odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem: http://katowice.podstawowe.vnabor.pl/
Na zgłoszenie/rekrutację dziecka, i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru podpisanego zgłoszenia/wniosku rodzic ma czas do 3 kwietnia b.r. do godz. 15:00.

Dla rozwiania ewentualnych wątpliwości zamieszczamy szczegóły dotyczące naboru:
➡ Od 23 marca 2020 r. od godz. 9:00 do 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00
Zgłoszenie kandydata/złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w systemie elektronicznym oraz przekazanie podpisanego zgłoszenia/wniosku (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) do placówki pierwszego wyboru;
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, jeśli nie będzie możliwości podpisania przez obojga rodziców zgłoszenia/wniosku, istnieje możliwość rozpatrywania wniosku podpisanego przez jednego z rodziców wraz z oświadczeniem, iż drugi rodzic nie wnosi uwag co do wyboru szkoły, z zastrzeżeniem, że drugi rodzic zostanie wezwany do uzupełnienia podpisu niezwłocznie, po ustaniu zagrożenia o którym mowa.

➡ Od 23 marca 2020 roku od godz. 9:00 do 6 kwietnia 2020 roku godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;

➡ 23 kwietnia 2020 roku o godz. 9:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

➡ od 23 kwietnia 2020 roku od godz. 9:00  do 5 maja 2020 roku do godz. 15:00
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia;

➡ 7 maja 2020 roku o godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W związku z rekrutacją do szkół podstawowych, istnieje możliwość przekazania tzw. wniosku papierowego poprzez włożenie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniami do zabezpieczonej skrzynki podawczej, zlokalizowanej na terenie szkoły podstawowej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym powyższego z placówką lub przesłanie zdjęcia/skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na adres mailowy, wskazany przez szkołę podstawową.

​W związku z profilaktyką w zakresie rozpowszechniania się koronawirusa, zaleca się wysłanie podpisanego wniosku rekrutacyjnego wraz ze stosownymi załącznikami pocztą tradycyjną. Informujemy, że w w/w przypadku o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2020/2021

Przydatne linki dotyczące rekrutacji do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych:

1. Strona Urzędu Miasta Katowice z Rekrutacją 2020/2021 w pigułce - https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

2. Nabór do przedszkoli - https://katowice.nabory.pl/

3. Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych - https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice

 

Wsparcie psychologiczne MOPS i OIK MOPS

Zdalne zapewnianie wsparcia psychologicznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach.

Pobierz dokument