OGŁOSZENIE - NAUKA ZDALNA

Drodzy Rodzice i Uczniowie informujemy, że od 15 kwietnia do 26 kwietnia wznowione będzie nauczanie na odległość.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE - UCZNIOWIE

DRODZY UCZNIOWIE

W tym szczególnie trudnym czasie, kiedy nie możemy spotkać się w szkole

Życzę Wam przede wszystkim zdrowia, wiosennej radości i spokoju,

aby te wyjątkowo inne święta wielkanocne

były dla Was szczęśliwe, spędzone w gronie najbliższych.

Niech to będzie czas odpoczynku – niestety tylko w domu, bo wychodzić nie wolno.

Życzę Wam uśmiechniętej i zdrowej Wielkanocy !

Mam nadzieję, że będzie to czas odpoczynku od nauki na odległość.

Do szybkiego zobaczenia w naszej szkole!

K.Czubiak

 

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

SZANOWNI RODZICE

ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH

 W ten wyjątkowo trudny dla Nas Wszystkich czas życzę Państwu przede wszystkim zdrowia,

Niech każdy z Państwa dozna w te święta wyjątkowego szczęścia,

Poczucia miłości Boga i opiekę dobrych aniołów,

Cieszcie się Państwo z rodziny i wpuście ptaki nadziei do swoich domów.

Nadziei, która nie gaśnie, kiedy marzenia wydają się być dalekie,

Pokoju, który koi kiedy wszystko wyprowadza z równowagi,

Wiary, która daje oparcie, kiedy bezradność przeraża.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

z serdecznym pozdrowieniem i apelem: zostańcie w domu

K. Czubiak

02.04 - ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

ZDALNE KONSULTACJE

Drodzy Rodzice zapraszamy na konsultacje zdalne z radą pedagogiczną Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 13. Harmonogram konsultacji znajduje się w zakładce Rodzice - Zdalne konsultacje (więcej...).

ŚWIETLICOWY CZASOUMILACZ - CZĘŚĆ 3

Przesyłamy dla Państwa kolejny plik z aktywnościami proponowanymi przez pracowników świetlic szkolnych. To kolejne propozycje na aktywne spędzenie czasu wolnego.

Pobierz załącznik 3 (świetlicowy czasoumilacz)

Pracownicy świetlic szkolnych

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Organizację kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jak również organizację dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrot kosztów przewozu w mieście Katowice określa:

Zarządzenie nr 850/2020 Prezydenta Miasta Katowice w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice:

https://bip.katowice.eu/Ogloszenia/Zarzadzenia/zarzadzeniaSzczegoly.aspx?id=11571&menu=620

Aby dziecko kontynuowało kształcenie specjalne, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, poradnia psychologiczno-pedagogiczna musi wydać nowe orzeczenie - na okres I etapu edukacji / edukacji w szkole podstawowej lub na 1 rok szkolny.


Kształcenie specjalne jest realizowane na wniosek rodzica złożony w Wydziale Edukacji i Sportu, wówczas wydawane jest skierowanie. Nabór elektroniczny do szkół podstawowych (również tych z oddziałami integracyjnymi) jest naborem dla ubiegających się na miejsca dla dzieci bez orzeczeń, nie uwzględnia on miejsc dla dzieci z orzeczeniami.

Dzieci niezamieszkałe na terenie miasta Katowice, muszą ubiegać się o skierowanie w urzędzie gminy/starostwie powiatu właściwych dla miejscowości jaką zamieszkują.

Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego