PROJEKT "OD WIEDZY DO ZDROWIA"

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach realizuje projekt "Od wiedzy do zdrowia", współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki".

Projekt ma na celu promocję zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej poprzez edukację oraz promocję sportu. Skierowany jest do mieszkańców regionu, w szczególności uczniów w wieku szkolnym, ich opiekunów, studentów oraz pracowników sektora ochrony zdrowia i podmiotów współpracujących z Uczelnią.

Całość działań jest realizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu oraz Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach. Wszystkie zajęcia sportowe, porady dietetyczne oraz warsztaty żywieniowe są bezpłatne.

W ramach projektu zaplanowano organizację porad dietetycznych, warsztatów edukacyjno-rozwojowych nt. zdrowego żywienia, a także promocję sportu poprzez ogólnorozwojowe zajęcia z aktywności fizycznej takie jak: boks, taniec, wspinaczka górska oraz pilates dla osób po przebytych chorobach onkologicznych.

 

WYNIKI KONKURSU - "DON'T WORRY, BE HAPPY"

Znamy wyniki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego "Don't worry, be happy". W konkursie wzięło udział ponad trzystu uczniów ze szkół Śląska i Zagłębia. W grupie uczniów klas V-VI najlepsza okazała się Marta Seweryn, która zajęła I miejsce. Pozostałym uczestnikom również gratulujemy wysokich umiejętności językowych.

TOMMED - OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI

WYNIKI KONKURSU - MÓJ WYMARZONY ZAWÓD

"MAM TALENT SHOW"

Zapraszamy do obejrzenia FOTOGALERII "Mam Talent Show".

Wszystkim uczniom z okazji Dnia Dziecka życzymy sukcesów w rozwijaniu swoich pasji i talentów.

POWRÓT DO SZKOŁY - RODZICE

POWRÓT DO SZKOŁY - UCZNIOWIE

HARMONOGRAM POWROTU UCZNIÓW DO STACJONARNEJ NAUKI

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki
w szkołach i placówkach

Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.
  • Kształcenie sportowe od 4 do 30 maja.
  • W przypadku klas IV-VIII ze szkół: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego oraz szkół ponadpodstawowych sportowych, szkół ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość),

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021r.

KONSTYTUCJA 3 MAJA

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji upamiętniającej uchwalenie Konstytucji 3 Maja.