KONKURSY PRZYRODNICZE W NASZEJ SZKOLE

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi konkursów przyrodniczych przeprowadzonych w Naszej szkole. Więcej na temat konkursów znajdziecie pod linkiem: http://www.szkola51.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=81&Itemid=568

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV - VIII do udziału w międzyszkolnym konkursie na EKO - SLOGAN. Zostań autorem najbardziej chwytliwego i oryginalnego hasła promującego eko - postawy. Przedstaw jena plakacie w formie A3 wykonanym dowolną techniką. Na Wasze pomysły czekamy do 20.04.2022r.

Zespół nauczycieli przyrodników

PRZEDSZKOLE

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach oprócz Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina wchodzą:

Miejskie Przedszkole nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi

kliknij w obrazek

Miejskie Przedszkole nr 61


kliknij w obrazek 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor: Agata Gabłońska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WAŻNA INFORMACJA

UWAGA!!!

W związku z decyzją ZNP o zawieszeniu akcji strajkowej informujemy, że od poniedziałku zajęcia dydaktyczne w naszej szkole odbywają się zgodnie z planem lekcji (poniedziałek 29.04.2019, wtorek 30.04.2019).
2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, będzie zapewniona opieka świetlicowa dla uczniów, których rodzice wyrazili taką wolę.

Dyrektor Szkoły - Krystyna Czubiak

REGULAMIN KWALIFIKOWANIA UCZNIÓW NA EUROWEEK

Regulamin kwalifikowania uczniów Sp 51 w Katowicach na wyjazdy Euroweek znajduje się w zakładce dokumenty.

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

BIOLOGIA

 • mgr Małgorzata Dobrowolska - piątek (8 lekcja)
 • mgr Magdalena Sułowicz - środa (7 lekcja)

CHEMIA

 • mgr Władysława Klejnowska - czwartek (8 lekcja i 9 lekcja)

FIZYKA

 • mgr Krzysztof Rola - środa (8 lekcja i 9 lekcja)

GEOGRAFIA

 • mgr Natalia Marzec - wtorek (7 lekcja)
 • mgr Danuta Bruździńska - poniedziałek (8 lekcja)
 • mgr Mirosława Wnękowicz - poniedziałek (8 lekcja)

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 • mgr Katarzyna Forajter - czwartek (7 lekcja) klasy 1-3

HISTORIA

 • mgr Anna Czerwińska - poniedziałek (8 lekcja)
 • mgr Julita Kapica - poniedziałek (8 lekcja)

INFORMATYKA

 • mgr Barbara Dej - poniedziałek (7 lekcja)
 • mgr Jacek Polewka - czwartek (9 lekcja)
 • mgr Agnieszka Słaboń - czwartek (1 lekcja)

JĘZYK ANGIELSKI

 • mgr Monika Dudek - piątek (7 lekcja)
 • mgr Małgorzata Gajda - środa (6 lekcja)
 • mgr Edyta Herbst - czwartek (6 lekcja)
 • mgr Katarzyna Struziak - wtorek (9 lekcja)
 • mgr Anna Włodyka - wtorek (1 lekcja)

JĘZYK NIEMIECKI

 • mgr Bogumiła Nieznańska - czwartek (9 lekcja)

JĘZYK POLSKI

 • mgr Natalia Siczek - czwartek (1 lekcja)
 • mgr Wioletta Zalas - piątek (7 lekcja) klasa 4b
 • mgr Bożena Czarnecka - czwartek (2 lekcja) klasa 4e
 • mgr Katarzyna Cyba-Lisowska - wtorek (8 lekcja) i czwartek (1 lekcja)
 • mgr Joanna Hellman - poniedziałek (7 lekcja co dwa tygodnie) przygotowanie do egzaminu dla 3 gimnazjum oraz poniedziałek (7 lekcja co dwa tygodnie) pozostałe klasy
 • mgr Maria Kura - środa (7 lekcja)
 • mgr Jolanta Malcher - poniedziałek (7 lekcja)
 • mgr Agnieszka Rychlińska - środa (8 lekcja)

MATEMATYKA

 • mgr Wioletta Zalas - piątek (7 lekcja) klasa 4b
 • mgr Joanna Dębowiec - wtorek (1 lekcja) sala 310
 • mgr Jadwiga Gołuchowska - poniedziałek (7 lekcja)
 • mgr inż. Jolanta Panek - poniedziałek (6 lekcja)
 • mgr Aneta Rzeżawska - poniedziałek (7 lekcja)
 • mgr Małgorzata Wolniewicz-Walas - środa (2 lekcja) oraz poniedziałek (7.15 – 9.00)
 • mgr Beata Żurek - środa (7 lekcja)

MUZYKA

 • mgr Krzysztof Szczepaniak - wtorek (6 lekcja)

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

 • mgr Elżbieta Białek - czwartek (1 lekcja) zajęcia wyrównawcze
 • mgr Anna Wrocławska - piątek (8 lekcja)

PLASTYKA

 • mgr Ryszard Dereszyński - czwartek (8 lekcja)

PRZYRODA

 • mgr Małgorzata Dobrowolska - piątek (8 lekcja)
 • mgr Natalia Marzec - wtorek (7 lekcja)
 • mgr Aneta Rzeżawska - poniedziałek (7 lekcja)

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 • mgr Ewelina Centner - wtorek (12.25-12.45)
 • mgr Jan Forajter - piątek (12.25-12.45)
 • mgr Tomasz Halemba - poniedziałek (12.25-12.45)
 • mgr Wojciech Halemba - czwartek (12.25-12.45)
 • mgr Bożena Jamborska - wtorek (10 lekcja)
 • mgr Marek Jamborski - poniedziałek (16.20)
 • mgr Marcela Owczarek - środa (12.25-12.45)
 • mgr Paweł Siedlecki - wtorek (6 lekcja)
 • mgr Barbara Sośnierz - czwartek (12.25-12.45)
 • mgr Izabella Zwierzyna - czwartek (9 lekcja)

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

W szkole obecnie funkcjonują dwa oddziały przedszkolne; zerówka (dzieci 5-6-letnie) i oddział integracyjny, w którym przebywają wspólnie dzieci zdrowe i dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Oddział przedszkolny jest czynny w godzinach 7.15 - 16.00.

Ramowy rozkład dnia wygląda następująco:

8.00 - 8.30 Indywidualne zabawy dowolne wynikające z zainteresowań dzieci (konstrukcyjne, plastyczne, muzyczne, z zabawką, gry i zabawy). Indywidualne zajęcia z dziećmi wymagającymi działań korekcyjno - kompensacyjnych i stymulujących.

8.30- 9.30 Śniadanie, czynności higieniczne i przygotowanie do zajęć.

9.30 -10.00 I zajęcia programowe prowadzone przez nauczyciela.

10.00-11.15 Pobyt na powietrzu, zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne na placu zabaw, sali gimnastycznej, zabawy konstrukcyjne, spacery, wycieczki; gry i zabawy przy stolikach. Indywidualne zajęcia z dziećmi wymagającymi działań korekcyjno – kompensacyjnych i stymulujących.

11.15-12.00 Obiad, czynności higieniczne, zabawy dowolne, przygotowanie do zajęć dodatkowych. Indywidualne zajęcia z dziećmi wymagającymi działań korekcyjno – kompensacyjnych i stymulujących.

12.00 -13.00 II zajęcia programowe prowadzone przez nauczyciela.

13.00-14.45 Zajęcia świetlicowe.

14.45-15.00 Podwieczorek i czynności higieniczne.

15.00-16.00 Zajęcia świetlicowe.


Ponadto w przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe nieodpłatne:

 • dla wszystkich dzieci: zajęcia korekcyjne, język angielski,
 • dla chętnych: religia, rytmika (odpłatnie),
 • dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną: zajęcia z psychologiem, rehabilitantem, logopedą,
 • w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym odbywają się różnego rodzaju warsztaty w MDK Katowice-Giszowiec, Miejskiej Bibliotece Publicznej, poznawanie Gwary Śląskiej.

Przedszkolaki aktywnie uczestniczą w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach i akademiach. Integrują się ze starszymi uczniami przez udział we wspólnych zajęciach. Sprzyja to szeroko rozumianej integracji, a ponadto dostarcza niezapomnianych wrażeń i wspomnień. W grupach przedszkolnych również organizujemy różne uroczystości i imprezy w szerokim gronie np. zajęcia otwarte, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Jasełka, Barbórka, Mikołaj, bal karnawałowy,…. Bierzemy udział w konkursach i projektach (Wielka Liga Czytelników, Kubusiowi Przyjaciele Natury).

Oddziały przedszkolne posiadają również dostęp do wyposażenia szkoły: sala doświadczania świata, sale gimnastyczne i korekcyjne, stołówka, aula, biblioteka szkolna, w miarę możliwości basen. Pozwala to na bliższe poznanie budynku szkoły i oswojenie się z miejscem przyszłej nauki.

Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju dziecięcego we wszystkich jego sferach. W myśl założeń nowej podstawy programowej, celem wychowania przedszkolnego jest „wspieranie całościowego rozwoju dziecka (…) realizowane (…) przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji”. Chcemy zapewniać wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju zarówno dzieci niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonymi predyspozycjami rozwojowymi. Ponadto chcemy niwelować opóźnienia w rozwoju a także wyrównywać szanse edukacyjne. Dzięki temu skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole.

KOMUNIKAT - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia w 2018 roku.

 1. Przedmiot zamówienia: BO – Odnowienie skweru dla dzieci i młodzieży „kreatywny kącik” przy Szkole Podstawowej nr 51.
 2. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
 3. Przewidywany tryb lub udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 4. Orientacyjna wartość zamówienia: 166 666,67 zł
 5. Przewidywany termin wszczęcia postępowania: I/II KW.

Postępowanie będzie prowadzone przez Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, ul. Wita Stwosza 7.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W trakcie tworzenia...

 

 

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina

adres: ul. Przyjazna 7a, 40 - 467 Katowice
adres e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel/fax: 32 351 20 78
tel.: 32 351 20 77

NIP: 954-23-19-978
REGON: 000946148

featured article 7

Sfhgfhgggjghjghj gfgffghgfhfg nbnvbnvbnvb iuioiuouio.