INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Michał Kaczorowski

Centrum Usług Wspólnych w Katowicach

40-040 Katowice

Ul. Wita Stwosza 7

Tel. 32/606 13 23

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGULAMIN KWALIFIKOWANIA UCZNIÓW NA EUROWEEK

Regulamin kwalifikowania uczniów Sp 51 w Katowicach na wyjazdy Euroweek znajduje się w zakładce dokumenty.

WAŻNA INFORMACJA

UWAGA!!!

W związku z decyzją ZNP o zawieszeniu akcji strajkowej informujemy, że od poniedziałku zajęcia dydaktyczne w naszej szkole odbywają się zgodnie z planem lekcji (poniedziałek 29.04.2019, wtorek 30.04.2019).
2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, będzie zapewniona opieka świetlicowa dla uczniów, których rodzice wyrazili taką wolę.

Dyrektor Szkoły - Krystyna Czubiak

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KATOWICACH IM. FRYDERYKA CHOPINA

Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO); poniżej informacja do zapoznania się.

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w szkole jest Dyrektor Szkoły, mający siedzibę w Katowicach, ul. Przyjazna 7a.

Dane kontaktowe administratora

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres administratora 40-467 Katowice, ul. Przyjazna 7a.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Inspektorem danych osobowych w szkole jest administrator danych osobowych do 31 sierpnia 2018r. Od 1 września zostanie wyznaczony kolejny inspektor. Kontakt z IOD poprzez adres emai:l Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust. 1 pkt a,b,c,,d,e,f w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych odbiorcą Pani/Pana danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, podmioty wspierające w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa.

Prawa osób których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania po okresie, o którym mowa powyżej. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane w rozumieniu RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania naruszenia przepisów przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych do Prezesa Urzędu Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.