Działalność stołówki szkolnej

Pracownicy stołówki szkolnej odpowiedzialni za zorganizowanie, przygotowanie i wydawanie posiłków pracują w godzinach: 7:00 -15:00.

W naszej drużynie działają następujące osoby odpowiedzialne za:

  • Planowanie posiłków, układanie jadłospisów, organizację zakupu towaru, rozliczenia  finansowe przychodów i rozchodów artykułów spożywczych, rozliczenia obrotu na koncie należności za posiłki.

Joanna Szulc st. - intendent

  • Planowanie i kontrolowanie przebiegu pracy na kuchni, układanie jadłospisów, zarządzanie przyjętymi artykułami spożywczymi, nadzór nad przygotowywanymi potrawami, przygotowywanie i wydawanie posiłków.

Urszula Wasilewska - główny kucharz

  • Niezbędną pomoc w przygotowywaniu posiłków zapewniają pozostali pracownicy, nazywani „prawą ręką kucharza”.

Kądziela Dariusz - zastępca głównego kucharza
Igła Mirosława
Świątkowska Ewa