PEDAGOG, PSYCHOLOG I LOGOPEDA SZKOLNY

Na terenie szkoły odbywają się zajęcia z psychologiem mgr Jackiem Śledziewskim, dr Małgorzatą Glenc; z pedagogiem szkolnym mgr Małgorzatą Grelą, mgr Magdaleną Grześkowiak oraz zajęcia terapii logopedycznej prowadzone przez neurologopedę mgr Izabelę Janik.

W ramach pracy psychologa i pedagoga prowadzone są:

  • zajęcia integracyjno-adaptacyjne,
  • zajęcia z profilaktyki uzależnień,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z deficytami rozwojowymi,
  • zajęcia terapeutyczne (m.in. w Sali Doświadczania Świata),
  • konsultacje i doradztwo dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Gabinet pedagoga szkolnego  znajduje się w sali 144, gabinet psychologa w sali 143.
 
W ramach pracy logopedy prowadzone są:

  • zajęcia indywidualne z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • badania mowy wśród  uczniów klas pierwszych,
  • zajęcia z całym zespołem klasowym (klasy pierwsze) w oparciu o program własny „Mów poprawnie”,
  • konsultacje z rodzicami, instruktaże logopedyczne.

Gabinet logopedyczny znajduje się w sali nr 24; wyposażony jest w różnorodne pomoce logopedyczne (np. gry dydaktyczne, programy komputerowe, instrumentarium logopedyczne).

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Logopeda Izabela Janik informuje, że w bieżącym roku szkolnym pracuje z uczniami, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W miesiącu wrześniu i październiku zostaną przeprowadzone przesiewowe badania mowy wśród uczniów klas pierwszych. Rodzice otrzymają informację wówczas, gdy dziecko będzie musiało podjąć terapię logopedyczną.

Od listopada prowadzone będą zajęcia klasowe w poszczególnych oddziałach klas pierwszych w ramach szkolnej akcji „Mów poprawnie”.

GODZINY PRACY

PEDAGOG - mgr Małgorzata Grela
Poniedziałek - 8.00 - 13.30
Wtorek - 11.30 - 17.00 (15.00 - 17.00 konsultacje dla rodziców)
Środa - 8.00 - 15.00
Czwartek - 8.00 - 15.00
Piątek - 10.00 - 15.00

PEDAGOG - mgr Magdalena Grześkowiak
Poniedziałek - 12.30 - 17.00 (16.00 - 17.00 konsultacje dla rodziców)
Wtorek - 8.00 - 11.30
Środa - 8.00 - 10.00

PSYCHOLOG - mgr Jacek Śledziewski
Poniedziałek - 8.00 - 16.00
Wtorek - 8.00 - 11.00 
Środa - 9.00 - 16.00
Czwartek - 9.00 - 17.00
Piątek - 14.00 - 18.00 (16.30 - 18.00 konsultacje dla rodziców)