RADA RODZICÓW

Rada Rodziców reprezentuje interesy wszystkich Państwa jako Rodziców, zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Działania Rady mają na celu wsparcie rozwoju dzieci i ich pasji, poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa.

Wspieramy różne szkolne akcje, inicjatywy i działania. Gromadzimy fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców, organizowanych akcji 1%, zbiórki kasztanów, kiermaszy i darowizn. Wszystkie pozyskane środki,  przeznaczone są wyłącznie na potrzeby uczniów-naszych dzieci. Bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy finansowej nie zdziałamy wiele! Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców i nauczycieli do kierowania do nas wszelkich pomysłów, uwag oraz inicjatyw, w które Rada mogłaby się zaangażować. Wierzymy, że razem uda nam się zdziałać więcej!

Konto Rady Rodziców przy ZSP nr 13 w Katowicach (dotyczy oddziałów szkolnych i przedszkolnych mieszczących się przy ul. Przyjaznej 7a):

Wpłaty na komitet rodzicielski dokonujemy u skarbników w klasie lub przelewem bankowym.

BANK PKO S.A.
NR KONTA: 24 1240 1330 1111 0010 9959 4067

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący:
p. Przemysław Ciok

Zastępca:
p. Marcin Kochanowski

Sekretarz:
p. Barbara Nazarewicz

Skarbnik:
p. Anna Grajoszek

Członkowie:
p. Barbara Orzadowska
p. Elżbieta Jabłońska Skurzok
p. Dorota Dominik

Komisja Rewizyjna:
p. Aneta Góral
p. Iwona Tokarz
p. Mariusz Kapral

Rada Rodziców finansuje:

  1. Nagrody książkowe i rzeczowe na zakończenie roku szkolnego.
  2. Nagrody dla laureatów konkursów.
  3. Materiały i pomoce do realizacji projektów, konkursów, zawodów itp.
  4. Materiały dla samorządu uczniowskiego i pomoce świetlic szkolnych, biblioteki, gabinetu pedagoga i psychologa.
  5. Współfinansowanie imprez szkolnych: m.in. Święto Szkoły, Paraolimpiada, Dzień Dziecka, Piknik dla przedszkolaków.

Komunikat Rady Rodziców:

 

Rada Rodziców, oraz Prezydium Rady Rodziców pełni swoje funkcje SPOŁECZNIE, nie pobierając żadnego wynagrodzenia !!!