Samorząd uczniowski klas młodszych

W roku szkolnym 2017/2018 Samorząd Uczniowski Klas Młodszych zrzesza przedstawicieli Samorządów Klasowych z klas I (od II okresu), II i III. Stawia sobie za zadanie stopniowe włączanie się uczniów klas młodszych do zadań Planu Pracy SU oraz podejmowanie inicjatyw wypływających z ich potrzeb.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego Klas Młodszych są:

mgr Beata Korejwo
mgr Aleksandra Dziubek

Spotkania Samorządu Uczniowskiego Klas Młodszych odbywają się raz w miesiącu lub częściej w miarę pojawiających się potrzeb.

W ramach Samorządu Uczniowskiego Klas Młodszych działają grupy samorządowe w składzie:

Przewodniczący:
Wiktoria Zach kl. 3b

Zastępca:
Emilia Waląg kl. 3c

Skarbnik:
Oliwia Pająk kl. 3e

Protokolanci:
Mateusz Chołuj kl. 3h
Kinga Matusiak kl. 2b
Oskar Gondzik kl. 3e
Maja Motyka kl. 3d

Sekcja gazetkowa:
Hanna Walczak kl. 2b
Wiktoria Bieg kl. 3h
Maja Grzybek kl. 3c

Redaktorzy "Juniorka":
Maciej Siemieniec kl. 3h
Milena Mroczka kl. 3e