PRACOWNICY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 (SP51, MP61, MP91)
Bożena Czarnynoga

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13
Krystyna Czubiak (SP 51)
Mirosława Wnękowicz (SP 51)
Aleksandra Chrostek (MP 61)
Aneta Jachimiec (MP 91)

Kierownik świetlicy SP 51
Marta Grzesik

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w SP 51
Aleksandra Pacyna
Karina Pierzchała
Kinga Sochacka
Violetta Wojtowicz
Kinga Handy
Katarzyna Pierzchała
Dorota Michalik
Ewa Gucka-Goryczka
Urszula Mastalerz
Iwona Kozak
Frąckowiak Alina
Dobrowolska Magdalena
Barbara Mańdok
Beata Korejwo

Nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne i specjalne
Bożena Wandzel
Agnieszka Bąk
Ewelina Centner
Bożena Czarnecka
Krystyna Czubiak
Aleksandra Dziubek
Sylwia Filipowicz
Jan Forajter
Jadwiga Gołuchowska
Ewa Gucka-Goryczka
Tomasz Halemba
Edyta Herbst
Magdalena Jakubiec
Katarzyna Kita
Iwona Kozak
Zbigniew Kunka
Anna Kuśmierska
Monika Kwol
Jolanta Malcher
Natalia Marzec
Dorota Michalik
Marcela Owczarek
Aleksandra Pacyna
Beata Pędzik
Krzysztof Rola
Aneta Rzeżawska
Kinga Sajda
Natalia Siczek
Gabriela Skrobisz
Agnieszka Słaboń
Katarzyna Struziak
Joanna Strzybny
Anna Szymczyk
Barbara Tabiś
Bożena Wandzel
Anna Włodyka
Mirosława Wnękowicz
Wioletta Zalas

Język polski
Katarzyna Cyba-Lisowska
Joanna Hellman
Maria Kura
Monika Kwol
Jolanta Malcher
Agnieszka Rychlińska
Natalia Siczek
Anna Szymczyk

Język angielski
Aleksandra Dziubek
Małgorzata Gajda
Edyta Herbst
Aleksandra Pacuła-Lesik
Agnieszka Rychlińska
Grzegorz Sitko
Katarzyna Struziak
Anna Włodyka

Język niemiecki
Kinga Sochacka

Matematyka
Joanna Dębowiec
Jadwiga Gołuchowska
Jolanta Panek
Aneta Rzeżawska
Elżbieta Teresińska
Agnieszka Zięba

Biologia
Małgorzata Dobrowolska
Władysława Klejnowska

Chemia
Gabriela Graczykowska
Władysława Klejnowska

Doradztwo zawodowe
Danuta Porc

Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)
Jarosław Zwierzyna

Etyka kl. I-III
Beata Korejwo

Fizyka
Krzysztof Rola

Geografia
Natalia Marzec
Aneta Rzeżawska
Mirosława Wnękowicz

Historia
Anna Czerwińska
Julita Kapica

Informatyka
Agnieszka Makowska
Jacek Polewka
Agnieszka Słaboń

Muzyka
Mirella Siedlarska
Krzysztof Szczepaniak

Plastyka
Ryszard Dereszyński

Przyroda
Natalia Marzec

Religia ewangelicka
Piotr Uciński

Religia katolicka
ks. Przemysław Budniak
Kornelia Kansy-Jańczyk
Aleksandra Mierzwińska
ks. Michał Wilk

Technika
Barbara Tabiś

Wiedza o społeczeństwie (WOS)
Anna Czerwińska
Julita Kapica

Wychowanie do życia w rodzinie
Anna Czerwińska
Julita Kapica
Beata Korejwo

Wychowanie fizyczne
Ewelina Centner
Jan Forajter
Tomasz Halemba
Wojciech Halemba
Magdalena Jakubiec
Zbigniew Kunka
Marcela Owczarek
Paweł Siedlecki
Izabela Zwierzyna

Biblioteka
Małgorzata Dropia

Wychowawcy w świetlicy
Marta Grzesik
Kinga Handy
Mariola Kabzińska
Anna Łątka
Joanna Matuszek
Grażyna Michalska
Iwona Piktus
Violetta Wojtowicz
Grażyna Zych-Cieślik

Zespół psychologiczno-pedagogiczny
Psycholog:
Jacek Śledziewski
Magdalena Jesionek
Maria Kura

Pedagog:
Małgorzata Grela
Magdalena Grześkowiak
Julia Pirowska

Pedagog specjalny:
Katarzyna Kita
Anna Kuśmierska
Gabriela Skrobisz

Logopeda:
Maria Kura
Katarzyna Pierzchała

Specjaliści - rewalidacja
tyflopedagogika – Piotr Chmielowiec, Agnieszka Ruszkowska
surdopedagogika – Alina Frąckowiak, Barbara Mańdok
spectrum autyzmu - Anna Wrocławska, Natalia Marzec, Magdalena Dobrowolska, Aleksandra Dziubek, Julita Kapica, Joanna Helman
logopedia – Agnieszka Bąk, Józef Oczadły, Sylwia Filipowicz
terapia SI – Ewelina Centner, Karina Pierzchała

Prawie wszyscy nauczyciele naszej szkoły, oprócz kwalifikacji przedmiotowych, posiadają kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki.