PRACOWNICY SZKOŁY ROK SZKOLNY 2017/2018

DYREKCJA

mgr Krystyna Czubiak - Dyrektor szkoły
mgr Bożena Czarnynoga - Zastępca dyrektora do spraw edukacji wczesnoszkolnej
mgr Mirosława Wnękowicz - Zastępca dyrektora do spraw dydaktyczno-wychowawczych
mgr Bożena Czarnecka - wicedyrektor szkoły

BIBLIOTEKA

mgr Małgorzata Dropia (urlop zdrowotny)
mgr Sławomir Kostka
mgr Aleksandra Pacyna
mgr Krystyna Szańczuk

ŚWIETLICA

mgr Grażyna Zych-Cieślik - kierownik świetlicy
mgr Kinga Drożdż
mgr Marta Grzesik
mgr Joanna Matuszek
mgr Grażyna Michalska
mgr Iwona Piktus
mgr Bożena Wandzel
mgr Violetta Wojtowicz

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

mgr Bożena Czarnynoga - wicedyrektor szkoły
mgr Elżbieta Białek
mgr Magdalena Buchta (urlop wychowawczy)
mgr Magdalena Dobrowolska
mgr Aleksandra Dziubek
mgr Sylwia Filipowicz
mgr Alina Frąckowiak 
mgr Ewa Gucka-Goryczka
mgr Joanna Kilian 
mgr Katarzyna Kita
mgr Beata Korejwo
mgr Iwona Kozak
mgr Beata Kramarz
mgr Elżbieta Kremer
mgr Anna Kuśmierska
mgr Kinga Lichoń
mgr Barbara Mańdok
mgr Urszula Mastalerz
mgr Dorota Michalik
mgr Ewa Ozimek
mgr Beata Pędzik
mgr Katarzyna Pierzchała
mgr Karina Pierzchała
mgr Katarzyna Rojek
mgr Maria Rychlińska
mgr Natalia Siczek
mgr Małgorzata Siedlecka
mgr Gabriela Skrobisz
mgr Joanna Strzybny
mgr Bożena Webs
mgr Anna Wrocławska
mgr Wioletta Zalas

JĘZYK POLSKI

mgr Krystyna Czubiak - dyrektor szkoły
mgr Bożena Czarnecka - wicedyrektor szkoły
mgr Katarzyna Cyba-Lisowska
mgr Joanna Hellman
mgr Krzysztofa Kamizela
mgr Maria Kura
mgr Monika Kwol
mgr Jolanta Malcher
mgr Agnieszka Rychlińska
mgr Anna Szymczyk

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Monika Dudek
mgr Małgorzata Gajda
mgr Edyta Herbst
mgr Joanna Kobielska-Kalisz
mgr Lucyna Mocoń
mgr Aleksandra Pacuła-Lesik
mgr Agnieszka Rychlińska
mgr Grzegorz Sitko
mgr Katarzyna Struziak
mgr Anna Włodyka

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Bogumiła Nieznańska

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr Marta Gruszczyńska

HISTORIA

mgr Anna Czerwińska
mgr Julita Kapica
mgr Urszula Machowska

WOS

mgr Urszula Machowska

MATEMATYKA

mgr Joanna Dębowiec
mgr Jadwiga Gołuchowska
mgr inż. Barbara Nowak
mgr inż. Jolanta Panek
mgr inż. Mirosława Szyndlar
mgr inż. Elżbieta Teresińska
mgr Małgorzata Wolniewicz-Walas
mgr Beata Żurek

FIZYKA

mgr Krzysztof Rola

CHEMIA

mgr Władysława Klejnowska

BIOLOGIA

mgr Małgorzata Dobrowolska
mgr Magdalena Sułowicz

GEOGRAFIA

mgr Danuta Bruździńska
mgr Mirosława Wnękowicz

PRZYRODA

mgr Mirosława Wnękowicz - wicedyrektor szkoły
mgr Małgorzata Dobrowolska
mgr Natalia Marzec
mgr Aneta Rzeżawska
mgr Magdalena Sułowicz

TECHNIKA

mgr inż. Barbara Tabiś
mgr Agnieszka Słaboń

INFORMATYKA

mgr Barbara Dej
mgr Agnieszka Makowska
mgr Jacek Polewka
mgr Krzysztof Rola
mgr Agnieszka Słaboń
mgr inż. Elżbieta Teresińska

MUZYKA

mgr Mirella Gwóźdź
mgr Krzysztof Szczepaniak

PLASTYKA

mgr Ryszard Dereszyński
mgr Agnieszka Makowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Ewelina Centner
mgr Katarzyna Forajter
mgr Jan Forajter
mgr Tomasz Halemba
mgr Wojciech Halemba
mgr Magdalena Jakubiec
mgr Bożena Jamborska (urlop zdrowotny)
mgr Marek Jamborski
mgr Zbigniew Kunka
mgr Marcela Owczarek
mgr Maria Pawłowska
mgr Paweł Siedlecki
mgr Barbara Sośnierz
mgr Izabella Zwierzyna

RELIGIA/ETYKA

mgr Teresa Cebula
mgr Iwona Kobyłka
mgr Aleksandra Mierzwińska
ksiądz Marek Fenisz
ksiądz Marcin Wierzbicki
ksiądz ewangelicki Robert Augustyn

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

mgr Małgorzata Grela
mgr Beata Korejwo
mgr Urszula Machowska

PEDAGOG, LOGOPEDA, PSYCHOLOG

dr Małgorzata Glenc
mgr Małgorzata Grela
mgr Magdalena Grześkowiak
mgr Izabela Janik
mgr Jacek Śledziewski