HISTORIA SZKOŁY

Budynek starej szkołyU progu XX wieku angielski urbanista Ebenezer Howard wymyślił "miasta-ogrody". To pionierskie w Europie Środkowej "idealne miasto - ogród" przeznaczone było dla górników, ich rodzin oraz pracowników związanych z działalnością kopalni Gische. Właśnie od nazwiska Gische - osiedle nazywano GISCHENNWALD, z czasem spolszczono na - GISZOWIEC. Pracodawca zadbał oto, aby górnicy po ciężkiej pracy mogli odpowiednio wypocząć. Wybudowano kilkaset dwurodzinnych domków o różnym metrażu i standardzie. Wśród budynków, które powstały jako zaplecze gospodarczo - oświatowe jego mieszkańców, wybudowano również trzy z przeznaczeniem na szkołę. W dwóch z nich urządzono po 4 klasy, a w trzecim 8 klas. Naukę w jednym z budynków rozpoczęto już w 1908r., a pozostałe dwa oddano do użytku przed rokiem 1913, jednak do 1922r. istniała tam szkoła niemiecka. Po przyłączeniu Górnego Śląska do Macierzy w budynkach tych znalazła miejsce Polska Szkoła na Górnym Śląsku, w której uczyło się 863 dzieci i szkoła dla mniejszości niemieckiej z 322 uczniami. Kolejne lata XX wieku przyniosły ze sobą zmiany polityczne i społeczne, choć osiedle rozwijało się nadal. Przetrwały budynki i szkoła w Giszowcu, choć w 1959r. zmieniono jej patrona ze Stanisława Kostki na Marię Konopnicką.

Widok na starą szkołęW 1964r. uruchomiono w okolicy nową kopalnię. Potrzebowano więcej mieszkań dla górników i ich rodzin. Małe otoczone zielenią domki osiedla stały się niewystarczalne. Wyburzono 1/3 starych budynków, a w zamian pojawiły się wieżowce z wielkiej płyty. W roku 1978 stare mury budynków szkolnych przy Placu Czerwonym opuścili uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 54, przeprowadzając się do nowoczesnych i przestronnych budynków przy ul. Samoobrony (dzisiaj-Wojciecha). Rosnąca liczba "małej dziatwy" nowoczesnego blokowiska zmusiła władze miejskie do podjęcia decyzji o ponownym rozpoczęciu nauki w "szkole staruszce" przy Placu Czerwonym. Już w dniu jej ponownego otwarcia 1 IX 1981r. obiecywano, że jest to rozwiązanie tymczasowe i że w najbliższych latach powstanie nowy budynek nowoczesnej Szkoły Podstawowej nr 51 im. Fryderyka Chopina. "Tymczasowość" okazała się być bardzo długa. Stare mury nie wytrzymały naporu czasu. Pod wpływem dużych szkód górniczych w budynku klas młodszych, zintensyfikowano działania zmierzające do podjęcia budowy nowego gmachu szkoły, a uczniów klas młodszych przeniesiono od 1 IX 1990r. do budynków parafialnych przy Kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki.

Stara szkołaKiedy rozpisano konkurs na projekt przestrzennego zagospodarowania osiedla, zwyciężyła koncepcja autorstwa Stanisława Niemczyka i Marka Kuszewskiego. Efekt tej architektonicznej wizji oraz zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli to wyłaniające się etapami mury szkoły, zwanej przez uczniów - SZKOŁĄ MARZEŃ. Jako pierwsi do nowych budynków tej szkoły wprowadzili się 12 X 1993r. uczniowie i nauczyciele klas młodszych. Okazało się, że budynki szkoły, która ma nas wprowadzić w XXI wiek, są doskonale wkomponowane w zabytkową już część Giszowca. Zespół architektów: Stanisław Niemczyk, Anna Pieńkowska-Kuszewska i Marek Kuszewski zadbali o to, aby poszczególne pawilony odpowiadały skalą i charakterem istniejącej jeszcze zabudowie osiedla. Jak już o tym wcześniej była mowa, historia szkoły, która dzisiaj mieści się przy ul. Przyjaznej 7, zaczyna się w 1981r. w murach poprzedniego jej budynku pamiętającego jeszcze czasy budowy osiedla z początku XX wieku. Jest więc stosunkowo krótka.