ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebrania rodziców odbędą się w dniach 14 – 15 listopada 2023 r. o godzinie 17.00 według poniższego harmonogramu:

Harmonogram zebrań