ZARZĄDZENIE NR 6 /2021

Zarządzenie Nr 6/2021

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 13 w Katowicach

z dn. 26.03.2021r. w sprawie ustalenia kosztów przygotowania posiłków

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2019 z dnia 2 września 2019r.