INFORMACJA NA TEMAT DOŻYWIANIA - MOPS KATOWICE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuję, że w związku z czasowym ograniczeniem działania placówek edukacyjnych z powodu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, a co za tym idzie brakiem możliwości skorzystania przez ucznia z posiłku, istnieje możliwość przyznania na ten okres pomocy
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Jeżeli rodzina chce skorzystać z pomocy w zmienionej formie należy skontaktować się z Terenowym Punktem Pomocy Społecznej MOPS Katowice właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, celem telefonicznego złożenia wniosku.

Poniżej podajemy listę telefonów:

  • TPPS NR 1, UL. ANDRZEJA 10, 32 251-60-99, 32 251-59-12
  • TPPS NR 2, UL. WARSZAWSKA 42, 32 258-82-34, 32 253-77-30
  • TPPS NR 3, UL. MISJONARZY OBLATÓW 24, 32 203-63-13, 032 258-07-09
  • TPPS NR 4, UL. GLIWICKA 96, 32 353-02-97, 32 353-02-78
  • TPPS NR 5, UL. DĘBOWA 16c, 32 250-50-15, 32 254-70-61
  • TPPS NR 6, UL. CZECHA 2, 32 253-81-21, 32 209-00-23
  • TPPS NR 7, UL. ŚWIDNICKA 35a, 32 252-56-35, 32 252-80-61
  • TPPS NR 8, UL. ŁĘTOWSKIEGO 6a, 32 206-15-68, 32 206-07-04
  • TPPS NR 9, UL. KRAKOWSKA 138, 32 256-47-70
  • TPPS NR 10, UL. KRAKOWSKA 138, 32 209-97-1

Z poważaniem
Agata Mryc
Zastępca Dyrektora MOPS Katowice